SGK bildirim süreleri ne kadardır?

SGK - SGK bildirim süreleri ne kadardır?

SGK bildirim süreleri ne kadardır?

SGK bildirim süreleri ne kadardır?

Bilindiği gibi işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na yasal bildirimler de bulunması gerekmektedir ve bu bildirimleri yaparken yürülükte olan sürelere dikkat etmesi gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu için bildirimlerin yapılmasından ziyade, zamanında yapılması daha önemlidir. Örnek vermemiz gerekirse üç iş günü içerisinde yapmanız gereken bir bildirimi siz beş gün içerisinde yaparsanız Sosyal Güvenlik Kurumu sizin bildirimi yapıp yapmadığınız ile değil de, bildirimi geç yapmanız ile ilgilenir ve size idari para cezası uygular. Bu neden ile bu yazımız da işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu‘na hangi konu ile ilgili hangi dönemde yapmak zorunda olduğu bildirimler ile ilgili paylaşımda bulunacağız.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılması gereken tüm yasal bildirimlerin detaylarını bulabilirsiniz.

 

İş yeri açılış bildirim ne zaman yapılmalıdır?

İş yeri açılışı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 11. maddesi‘ne istinaden, en geç sigortalı çalıştıtılmaya başlandığı tarihte, iş yerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yapılmalıdır.

İş yerinde ki sigortalı olanların bildirimi ne zaman yapılmalıdır?

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 8. maddesi gereği işverenler çalışanları adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na elektronik ortamda işe giriş bildirgesi vermek zorundadır.

  • Faliyet halinde ki iş yeri, iş başı vermeden en geç bir gün önce elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na sigortalı ile ilgili işe giriş bildirimde bulunmak zorundadır.
  • Yeni kurulan bir iş yeri, işe başlamış olduğu tarihten itibaren bir ay içerisinde elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na sigortalı ile ilgili bildirimde bulunmak zorundadır.
  • İnşaat, Balıkçılık ve Tarım işletmelerinde ise, iş başı yapılan gün, elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na sigortalı ile ilgili bildirim yapılabilir.

İş yerinden ayrılan ya da işten çıkarılan işçinin bildirimi ne zaman yapılmalıdır?

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 9. maddesi gereği, işverenler çalışanları adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na elektronik ortamda işten çıkış bildirgesi vermek zorundadır.

İşten ayrılış bildirgesi, sigortalının iş yeri ile ilişkisinin kesildiği tarihten itibaren en geç on gün içerisinde kuruma verilmelidir.

İşveren istirahatli olan çalışanının bildirimini en geç ne zamana kadar yapmalıdır?

İşverenler bünyesinde çalıştırmakta olduğu işçilerinin, yetkili sağlık kuruluşlarından almış olduğu istirahat/rapor bilgilerini 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 100. ve 102 Maddeleri gereğince Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmek ile yükümlüdür.

İşverenler, istirahatli olan işçisinin istirahat bitiş tarihinin içinde bulunduğu Aylık Prim ve Hizmet Belgesi‘nin kuruma verileceği son güne kadar bildirimde bulunması gerekmektedir.

Örnek:

01.06.2016 – 12.06.2016 tarihleri arasında istirahtli olan işçiniz için bildiriminizi, en geç, 23.07.2016 tarihine kadar kuruma ulaştırmak gerekmektedir.

İş Kazalarında SGK bildirim süreleri ne kadardır? 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. Maddesi gereğince işverenler işletmelerinde gerçekleşen iş kazaları ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’na 3 iş günü içerisinde bildirimde bulunmak zorundadır.

Sigortalı çalışmaya son verme durumunda en geç ne zamana kadar yapılmalıdır?

İşverenler sigortalı çalıştırmaya son verme kararı aldıkları tarihten itibaren 15 gün içerisinde  Sosyal Güvenlik Kurumu‘na bildirim yapmak  ile yükümlüdür.

İş yeri nakledilirse, en geç ne zamana kadar bildirim yapılmalıdır?

İşverenler iş yerlerini başka bir adrese naklettikleri taktirde, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 11. Maddesine istinaden 10 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimde bulunması gerekmektedir.

İş yerinin intikali ( Miras ) durumunda en geç ne zamana kadar bildirim yapılmalıdır?

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 11. Maddesi gereğince, işyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesini Sosyal Güvenlik Kurumu’na vermekle yükümlüdür.

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ( E-bildirge ) en geç ne zaman verilir?

İşverenler çalışanları ile ilgili Aylık Prim ve Hizmet Belgesi‘ni Sosyal Güvenlik Kurumu’na elektronik ortamda düzenli olarak vermek ile yükümlüdür.

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, ait olan ayı takip eden ayın 23’üne kadar kuruma ulaştırılmalıdır.

Örnek:

Haziran ayı ile ilgili Aylık prim ve hizmet belgesini işverenler en geç Temmuz ayının 23’üne kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletmek zorundadır.

 

 

SGK bildirim süreleri ne kadardır?

Cevap

*