noyorumlar

Yıllık izin form örneği

imza 1513527086 1024x682 - Yıllık izin form örneği

Yıllık izin form örneği

 

Yıllık izin form örneği

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 50. maddesinde güvence altına alınan dinlenme hakkı 4857 Sayılı İş Kanunu’na tabi olarak çalışanlar açısından da çok önemlidir. İş yerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilmesi zorunludur. Bu en az bir yıllık sürenin başlangıcı iş sözleşmesinin yapıldığı gün değil, maddede açıkça belirtildiği üzere, işçinin işe başladığı gündür.

Yıllık izin süreleri nasıl hesaplanır?

4857 Sayılı İş Kanunu yıllık izin gün sayılarının belirlenmesi için iki kriter bulunmaktadır. Bunlardan ilki çalışanın yaşı diğeri ise çalışanın o iş yerindeki kıdemi yani çalışma süresi ile alakalıdır. 4857 Sayılı İş Kanunu‘na göre, belirli bir yaşın altındaki ve üstündeki çalışanların izin süreleri iş yerine bakılmaksızın stabil hale getirilmiştir. Diğer yandan ise senelik izin sürelerini belirleyen diğer neden ise, işçinin iş yerinde ki kıdemi yani çalışma süresi ile ilgilidir. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 53. maddesi‘nde; çalışanın yaşı ve kıdemi ile hak kazanacağı yıllık ücretli izin gün sayıları hüküm altına alınmıştır.

  • İş yerinde ki kıdemi 1-6 yıl (5. yıl dahil ) arasında olan çalışanlara, 14 günden,
  • İş yerinde ki kıdemi 6-15 yıl (6.yıl dahil 15. yıl hariç) arasında olanlara, 20 günden,
  • İş yerinde ki kıdemi 15 yıl (15. yıl dahil) ve daha fazla olanlara ise 26 günden az yıllık ücretli izin verilemez.

Ancak 18 yaşından küçüklere (18. yaş dahil) ve 50 yaşından büyüklere (50. yaş dahil) 20 günden az yıllık ücretli izin verilemez. Bu süreler yasanın belirlediği taban sürelerdir ve bireysel iş sözleşmeleri ya da toplu iş sözleşmeleri ile bu süreler arttırılabilir.

Kullanılmayan yıllık izinler paraya dönüştürülebilir mi?

4857 Sayılı İş Kanunu’nun yıllık izin hakkını düzenleyen hükümlerine göre, bu hakkın izin olarak kullanılması şarttır. Bu bakımdan olası bir iş akdinin fesih durumu söz konusu değil ise, yıllık izine çıkmayıp işçinin izin ücretinin paraya çevrilmesi söz konusu değildir. Her iki tarafında rızası olsa da, taraflar arasında imzalanan sözleşmeler de maddeler halinde belirtilse de kanun hükmünde geçerli değildir.

Yıllık ücretli izin form örneğini bilgisayarınıza indirmek için lütfen TIKLAYINIZ.

Yıllık izine çıkamayan işçi haklı neden ile işten ayrılabilir mi?

 

Yıllık izin form örneği

 

Cevap