İş Kanunu Madde-53

Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri

 

             Madde 53 – İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

             Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

             Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.

             İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

             a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,

             b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,

             c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,

             Az olamaz.

             Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

             Yıllık izin süreleri  iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

round black.svg?mailpoet version=3.74 - İş Kanunu Madde-53
mailbox@3x - İş Kanunu Madde-53

Hey merhaba 1f44b - İş Kanunu Madde-53

Her hafta, gelen kutunuza harika içerikler almak için kaydolun.

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.

Soru

  1. saffat öz

Cevap