Stajyerlere ücret ödeme zorunluluğu getirildi

rak 1493357241 300x200 - Stajyerlere ücret ödeme zorunluluğu getirildi

Stajyerlere ücret ödeme zorunluluğu getirildi

Stajyerlere ücret ödeme zorunluluğu getirildi

Eğitim ve öğretimin temel amaçlarından biri öğrencileri iş hayatına hazırlamaktır. Bu hazırlanma aşamasında bir takım meslekler üzerine eğitim gören öğrenciler okulda öğrendiği teorik bilgilerin yetersizliğinden yakınır hep. Bu neden ile teorik bilgilerin yanında ileride sahip olacakları meslekleri ile ilgili pratik kazanmaları için kendilerine zorunlu staj uygulanmaktadır.

Fakat genellikle  stajyerlerden hangilerinin sigortasının yapılacağı, hangilerine stajyer ücreti ödeneceği her zaman taraflar arasında soru işareti yaratmıştır. Bu konuda kafalarda ki soru işaretlerini gidermek için bir takım teni düzenlemeler yapılmış ve tüm stajyerlere ücret ödeme zorunluluğu getirilmiştir.

Yeni yasal düzenlemeyle tüm stajyer öğrenciler 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” kapsamına alınmıştır.

Stajyerlerde Ücret Ödeme Zorunluluğu

09.12.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 3308 sayılı Kanun’a stajyerlerin ücretlendirilmelerine ilişkin ibareler eklenmiştir. Ama konuyu asıl açıklığa kavuşturan 23 Aralık 2016 tarihli değişikliğin uygulama esaslarına ilişkin açıklamaları içeren Milli Eğitim Bakanlığı yazısıdır.

Bilindiği gibi bir önceki uygulamada işletmelerin stajyerlere ücret ödeme zorunluluğu YÖK tarafından hazırlanan listede ilgili okulun veya bölümün bulunup bulunmamasına göre belirlenmekteydi. Liste, stajyere ücret ödenmesinin zorunlu olduğu bölümleri/okulları içermekteydi. Bu durumda okul staj yapmasını uygun bulsa da eğer yayınlanan listede yer almıyorsa işletmeler bu stajyerlere ücret ödemiyordu. Yeni uygulama aracılığıyla bu uygulama tamamen kaldırıldı. Artık okul tarafından sigortası yapılan ve staj yapılması uygun görülen her öğrenci stajı süresince stajyer ücreti alacak..

Stajyerlerin kaçıncı sınıfta olduğu ya da ortaöğretim ya da yükseköğretim öğrencisi olması ücretin ödenmesini engellemeyecektir. Sigortası okul tarafından başlatılan her öğrenci stajyer ücreti alacaktır.

Stajyerlerin sigorta primlerini kim öder?

Stajyerlerin işe giriş bildirgesi nasıl düzenlenir?

Staj sigortası emekliliği etkiler mi?

Stajyerlere ne kadar ödeme yapılacak?

09.12.2016 tarihli 6764 Sayılı Kanunla, 2016-2017 öğretim yılına özgü olarak stajyer ücretleri personel ayrımı yapılmaksızın asgari ücretin net tutarının yüzde 30’u şeklinde ödeneceği ve stajyer desteği uygulanacağına yönelik düzenleme yapılmıştır.

2016-2017 eğitim ve öğretim yılından geçerli olmak üzere, stajyerlere ödenecek en az ücretin, yirmiden az çalışanı olan işletmeler için 2/3 ü, yirmi ve üzerinde personel işletmeler için 1/3 ü, devlet katkısı olarak işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.

Ödemelerin her ayın 10’una kadar banka kanalı ile yapılması gerekmektedir.

Ücret ve Stajyer Desteği Ödeme Günü: İşletmeler sözleşmede belirlenen devlet katkısı dahil tutarı, en geç her ayın onuncu gününe kadar öğrencinin banka hesabına ödemek zorundadır. Banka hesabı olmayan öğrenciler için banka hesabı açtırması istenmelidir. İşverenin ödediği devlet katkısı tutarı, aynı ayın 25. gününe kadar işletmelere ödenir.

Stajyerlere ücret ödeme zorunluluğu getirildi

2 Yorumlar

  1. Efraim

Cevap

*