noyorumlar

Stajyerler hangi kod ile SGK’ya bildirilir?

rak 1474880522 300x199 - Stajyerler hangi kod ile SGK'ya bildirilir?

Stajyerler hangi kod ile SGK’ya bildirilir?

 

Stajyerler hangi kod ile SGK’ya bildirilir?

Soru: Merhabalar, Stajyer çalıştırmaya başladık. Stajyerleri E-Bildirge‘de hangi kod ile göstermemiz gerekmektedir. Stajyerler hangi kod ile SGK’ya bildirilir? Bilgi verirseniz sevinirim. İyi Çalışmalar.

Cevap:

Merhabalar, meslek liselerinde okurken zorunlu olarak staj görmesi gereken öğrencilerin aylık prim ve hizmet belgesinde hangi belge kodu ile bildirileceği bu işlemleri yapan öğretmen ya da memur tarafından bilinmediği için çoğu zaman hatalı işlem yapılmasına sebep olmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’da 22.05.2015 tarihli duyurunda meslek liselerinde okurken staja tabi tutulan öğrencilerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na aylık prim hizmet belgesi ile hangi kod ile bildirileceği konusundaki tereddütleri ortadan kaldırmıştır.

6111 sayılı Kanun ile,  5510 Sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yapılan düzenlemeyle 01/03/2011 tarihinden itibaren 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrencilerden bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanacağı belirtilmiştir.

Öğrencilerin eğitim gördükleri okullar ile öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumları Sosyal Güvenlik Kurumu’na daha az prim ödeyecekler. Çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ve meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler anne veya babalarından dolayı bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde ise kurumları Genel Sağlık Sigortası primi ödemeyecekler.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı 82. maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı sayılmaktadır.

Bunlardan 3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası, diğerleri ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yönünden sigortalı sayılmaktadır. 6111 sayılı Kanunun 24. maddesiyle Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yapılan düzenlemeyle 01/03/2011 tarihinden itibaren bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanacaktır.

Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılardan bakmakla yükümlü kişi olmayanlar için prim oranı 6111 sayılı Kanunun 38. maddesi ile aynı kanunun 81.  maddesinde yapılan düzenleme ile 01/03/2011 tarihinden itibaren prime esas kazancın % 6’sı olarak belirlenmiştir. Bu oranın % 1’i kısa vadeli sigorta kolları, % 5’i genel sağlık sigortası primidir. Bunların prim ödeme yükümlüsü ise önceden olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı veya bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar ile öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumlarıdır.

Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yapılacak tescillerinde;

  • 3308 sayılı Kanuna tabi aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler için “7-Çırak” ,
  • Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler için “22-Stajer”,

Sigortalılık kodlarının kullanılmasına devam edilecektir. Bakmakla yükümlü olmayan sigortalılar için 01/03/2011 tarihinden itibaren işverenlerden ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenmeleri istenmeyecektir.

Bu öğrencilerden bakmakla yükümlü olmayanlar yani staj başlangıcında sağlık provizyonu olmayanlar:

  • Aylık prim ve hizmet belgesinde 42 nolu belge türü ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeleri gerekmektedir.

Stajer öğrenci Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Kodları neledir?

Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 Sayılı kanun uyarınca üniversiteler de kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden bakmakla yükümlü olunanlar;

  • Aylık prim ve hizmet belgesinde 22 nolu belge türü ile,

Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerlerden bakmakla yükümlü olunmayanlar

  • Aylık prim ve hizmet belgesinde 44 nolu nolu belge türü Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeleri gerekmektedir.

Bu bağlamda, meslek liselerinde okumakta iken staja tabi tutulan öğrencilerin bakmakla yükümlü kişi kapsamında olup olmadıklarına bakılarak 22 veya 44 nolu belge türü ile bildirilmeleri gerekmektedir.

Stajyerler hangi kod ile SGK’ya bildirilir?

Cevap