noyorumlar

SGK yüzde beşlik indirimden nasıl faydalanılır?

SGK yüzde beşlik indirimden nasıl faydalanılır?

Soru: Merhaba, otomotiv sektöründeyim ve 16 tane çalışanım mevcut. Bir yakınım ile Sosyal Güvenlik üzerine konuşurken kendisi SGK’nın sigorta primleri üzerinden yüzde 5’lik bir indiriminden söz etti. Bildiğim kadarı ile biz şirket olarak bu indirimden faydalanmıyoruz. Bunun için ne yapmam gerekli? SGK yüzde beşlik indirimden nasıl faydalanılır? Sosyal Güvenlik Kurumu’nun şartları ve başvuru işlemleri ile ilgili bana bilgi verebilirmisiniz? Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap:

Merhabalar,

 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun işverenlere sağladığı beş puanlık prim indirimden, 5510 sayılı Kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında (SGK’lı) sigortalı niteliğine haiz sigortalı çalıştıran işverenler yararlanmaktadır.

 

Burada önemli nokta işverenin özel sektör işyeri işvereni olmasıdır. Kamu işyerine ait işyerleri 5510 sayılı yasanın 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırsalar dahi bu indirimden yararlanma imkanları bulunmamaktadır.

Ayrıca harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalıştıran özel işyeri işverenleri ile özel bina inşaatı ile ihale konusu işyeri işverenleri de çalıştırdıkları (4/a) kapsamındaki sigortalılardan dolayı da beş puanlık indirimden yararlanabileceklerdir.

Bu indirimden faydalanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bir takım şartlarını yerine getirmeniz gerekmektedir.

Aylık prim ve hizmet belgesinin kuruma yasal süresi içerisinde verilmesi;

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun uyguladığı beş puanlık indirimden faydalanmak isteyen özel sektör işyeri işverenleri, beş puanlık prim indirimin yapılacağı aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini yasal süresi içerisinde kuruma vermek zorundadır. Aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresi, 1 ila 30 arasında ücret alan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri için, aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’üne kadardır. 15 ila takip eden ayın 14 arasında ücret alan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenler için ise belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen ayın 7’sidir. Yani burada bilinmesi gerekli husus ay/dönemin sonundan itibaren aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresi 23 gündür. Son günün tatile rastlaması halinde belgenin verilme süresinin son günü 23. günü izleyen ilk işgünüdür.

Belgenin yasal süresi dışında verilmesi halinde bu haktan yararlanma imkanı bulunmamaktadır.

Beş puanlık indirimden yararlanmak amacıyla aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde verilmesi esnasında dikkat edilecek en önemli husus xml formatında düzenlemiş olduğunuz Aylık prim ve hizmet belgenizde kanun türünün 5510 olarak beyan etmeniz ve belge verilme aşamasında Kanun türünü 5510 olarak seçmenizdir.

Eğer xml formatında düzenlediğiniz dosyanız da kanun türünü 5510 olarak beyan etmezseniz, belgeyi verme aşamasında kanun türünü 5510 olarak seçseniz bile sistem hata verecektir.

Eğer kanun türü seçilmeden belge Kuruma gönderilmiş ise işverenler bu indirimden faydalanamayacaklardır.

Eğer unutkanlığınıza gelerek indirimden faydalanma hakkınız varken yanlışlıkla kanun türünü seçmeden belgeyi kuruma iletirseniz, yasal süresi içerisinde vermiş olduğunuz belgeyi iptal edip, gerekli düzenlemeleri sağlayarak ek belge düzenleyebilir ve indirimden faydalanabilirsiniz.

E-bildirge nasıl düzenlenir?

E-bildirge nasıl iptal edilir?

E-bildirge ek belge nasıl düzenlenir?

 

e bildirge ek1 - SGK yüzde beşlik indirimden nasıl faydalanılır?

SGK yüzde beşlik indirimden nasıl faydalanılır?

 

 

İşverenin sigorta primlerini düzenli olarak ödemesi gerekmektedir.

İndirimden yararlanmanın şartlarından bir diğeri, işveren tarafından verilen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş prim borçlarının ( işveren hissesinin hazinece karşılanacak kısmı hariç) tamamının yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Primler, ilişkin olduğu ayı takip eden ay/dönemin sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna banka kanalı ile ödenmesi gerekmektedir.

Belirtilen bu primlerin kısmen veya tamamen ödenmemesi veya yasal ödeme süresi geçtikten sonra ödenmesi halinde bu haktan yararlanılamayacaktır. Ayın 1 ila 30 arasındaki çalışmaları nedeniyle ücret alan sigortalılara ait primler en geç takip eden ayın sonuna kadar, 15’i  ile ertesi ayın 14’ü arasındaki çalışmaları nedeniyle ücret alan sigortalılara ait primler ise takip eden ayın 14’üne kadar ödenmesi gerekmektedir.

Aksi halde işverenler beş puanlık indirimden faydalanamaz.

İşverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na gecikmiş borcunun ya da idari para cezasının bulunmaması gerekmektedir.

Beş puanlık indirimden yaralanmanın diğer ve son şartı da işverenin Kuruma muaccel, yani ödeme zamanı geçmiş, gecikmiş borcunun  bulunmamasıdır. Bu borçlar sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı olup en geç ilgili ayın prim ve hizmet belgesinin verileceği günden önce ödenmesi gerekmektedir. İşverenlerin 1 TL ve üzerinde borcunun bulunması halinde indirimden yararlanması söz konusu olmayacaktır.

İşverenin beş puanlık indirimden yararlanabilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcunun olup olmadığı kontrol edilirken işverene ait aynı ünitede yada farklı ünitelerde işlem gören işyerlerinin tümü birlikte değerlendirilmeyecekher bir işyeri ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Birden fazla iş yeri olan aynı yada farklı ünitelerde işlem gören işveren, beş puanlık prim indiriminden, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan işyerlerinden dolayı yararlanırken, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunan iş yerlerinden dolayı ise, söz konusu borçlar ödenmediği sürece, bu beş puanlık prim indiriminden yararlanamayacaktır.

Bu indirimden faydalanmak için bir başvuru yapmanıza gerek yoktur.

Eğer yukarıda ki şartları yerine getirebiliyorsanız, Sosyal Güvenlik Kurumu’na herhangi bir başvuru yapmadan bu indirimden faydalanabilirsiniz.

Aylık prim ve hizmet belgenizi usulüne uygun bir şekilde düzenledikten sonra son onay aşamasında yüzde beş’lik indirimin tahakkuklarınıza yansıdığını sistemde görebilirsiniz.

 

e BİLDİRGE EK İPTAL1 - SGK yüzde beşlik indirimden nasıl faydalanılır?

SGK yüzde beşlik indirimden nasıl faydalanılır?

 

SGK yüzde beşlik indirimden nasıl faydalanılır?

 

Cevap