noyorumlar

İşkur’dan işbaşı eğitimi

İşkur’dan işbaşı eğitimi 

 

Türkiye İş Kurumu’nu (İŞKUR) işbaşı eğitim programına katılarak, meslek tecrübesi edinebilecektir. Üstelik program süresince varsa burs veya kredisi  kesilmeden, işbaşı eğitim ücreti de alabilecektir. Sigortalı işsiz ise, işsizlik maaşı aldığı dönem içinde, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞ-KUR) işbaşı eğitim programına da katılması halinde, almakta olduğu işsizlik maaşı ile birlikte program katılımcılarına ödenen ücreti  de alabilecektir.

Bu şekilde işverenler katılımcıyı işin başında görme imkanı bularak kendi ihtiyacına göre yetiştirebilir ve daha sonra istihdam ederek “Teşvikler” kısmında yer alan teşviklerden faydanalabilir.

81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istediğiniz zaman başvuru yaparak ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

İşsizlik maaşı tutarları ne kadardır?

Bilindiği gibi 2016 yılı içerisinde işsizlik maaşının k taban tutarı 659,00 TL, tavan tutarı  1.318,00 TL.’dir.

Fakat kişi Türkiye İş Kurumu’nun işbaşı eğitim programına katılarak günlük 50,00 TL. daha kazanma şansı bundan sonra mevcut.

İş başı eğitim programına katılan kişi, hem meslek tecrübesi edinebilecek, hem kendini geliştirebilecek ve günlük 50,00 Tl. ayda ise 1.300,00 TL. daha fazla kazanabilecek.

İşbaşı eğitim katılımcılarına günlük 50,00 TL,  ayda 26 gün için 1.300,00 TL  İŞ-KUR tarafından ödenmektedir.

İşsizlik maaşı alınan günler  ile işbaşı eğitim günlerinin  çakıştığı günlerde, işsizlik maaşı ile birlikte eğitim programına katılım ücreti de alınabilecektir.

İşbaşı eğitimleri ne kadar sürecek?

İşbaşı eğitim süresi;

Günlük en az beş saat,

Günlük en fazla sekiz saat,

Haftada en fazla 45 saat,

Haftada en fazla altı gün,

Yılda ise en fazla 320 gün,

Olarak planlanmıştır.

Eğitimlere devam mecburiyeti var mı?

Katılımcıların İş başı eğitimine devam etmeleri gerekmektedir. Her hangi bir problem söz konusu olduğunda  kabul edilebilir mazereti olan katılımcılara, işveren ya da işveren vekili tarafından, mazeret izni verilebilir.

Bu izinler, katılımcıların devam çizelgelerine yazılır. Ancak, bu izin sürelerinin toplamı, doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla beş günlük sağlık izni dışında, hangi sebeple olursa olsun toplam program süresinin onda birini aşamaz. Bu sürenin aşımı halinde, katılımcıların programla ilişikleri kesilir. Beş günü aşan sağlık izinleri onda birlik izin süresinden düşülür.

Eğitimlere kimler katılabilir?

İşbaşı eğitimi programına katılmak için;

  • Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
  • 15 yaşını tamamlamış olmak,
  • İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya eşi olmamak,
  • Emekli olmamak,
  • Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde  programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

şartları aranır.

İşsizlik ödeneği alan kişiler de katılımcı olabilirler. Ancak bu kişiler işsizlik ödeneği aldıkları süre boyunca işten ayrılma bildirgesinin tarafı olan işyerinde katılımcı olamazlar.

Yukardaki şartları uygun  olup programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programa katılabilir.

Eğitim başvuruları nereye yapılıyor?

Bu eğitimden faydalanmak isteyen katılımcılar, Türkiye İş Kurumu’nun İl müdürlüklerine başvuru yapılabilir. İŞKUR internet sayfası ile de müracaat etmek mümkündür.

Katılımcı nasıl belirleniyor?

İşbaşı eğitimine katılacak kişiler, programı düzenlemek isteyen işverenler tarafından, İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından doğrudan veya İŞKUR’un önereceği adaylar içinden seçebilecektir.

Eğitimlerin katılımcıya ücret dışında sağladığı  avantajlar nelerdir?

  • İş tecrübesi,
  • İş bulma imkanının artması,
  • İş kazası ve genel sağlık sigortası primlerinin İŞKUR tarafından ödenmesi,
  • İşbaşı  eğitim programı sertifikası verilmesi.
İşkur’dan işbaşı eğitimi
İşkur’dan işbaşı eğitimi
İşkur’dan işbaşı eğitimi

 

Cevap