SGK İş yeri nakil işlemi nasıl yapılır?

workplace  1468070239 300x225 - SGK İş yeri nakil işlemi nasıl yapılır?

İş yeri nakil işlemleri

 

Bulunduğu adresten farklı bir adrese taşınan iş yerleri yeni adres bilgilerini Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmek ile yükümlüdür.

 

5510 sayılı Kanunu’nun 11. maddesinde, iş yerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi halinde, iş yeri bildirgesinin en geç iş yerinin nakledildiği tarihi takip eden on gün içinde verilmesi gerektiği öngörülmüştür.

Dolayısıyla, iş yerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi halinde, işverenlerce Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 6 no.lu ekinde yer alan işyeri bildirgesinin en geç nakil tarihinden itibaren 10 gün içinde yeni adresin kurulu bulunduğu Sosyal Güvenlik Müdürlüğüne verilmesi ve bahse konu “İş yeri Bildirgesinin Tescil Nedeni” başlıklı bölümü 4- Nakil” olarak işaretlenmesi gerekmektedir.

İş yeri nakil işlemlerinin nasıl gerçekleştiğini biraz detaylandıracak olursak şayet;

Öncelikle bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik il/ilçe Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir.

Dilekçe örneğini görmek  için lütfen TIKLAYINIZ.

Ardından, yeni adresinize göre iş yerinizin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik il/ilçe Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir.

Dilekçe örneğini görmek  için lütfen TIKLAYINIZ.

Burada dikkat etmeniz gereken en önemli konu, evraklarınızın tam ve eksiksiz olmasıdır.

Yeni Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvuru yaparken yanınızda aşağıda ki evrakların bulunması gerekmektedir.

  • Dilekçe örneği ( iki adet olmalı, bir nüshası ilgili memur tarafından kayıt alındığına dair kaşelenip tarafınıza geri verilecek )
  • İş yerinizin taşınma kararının alındığına dair  yönetim kurulu kararı,
  • İş yerinin vergi Levhası,
  • İmza Sirküleri ( bu belgenin aslının da yanınızda olmasından fayda var )

Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra, kurumdan yeni iş yerinize ait E-bildirge kullanıcı kodu  ve kullanıcı şifrenizi talep etmeniz gerekmektedir.

Bunun için ilgili formu görmek için lütfen TIKLAYINIZ.

Doldurmuş olduğunuz form ile birlikte yeni kullanıcı kodu ve kullanıcı şifre talebinizi yapabilirsiniz.

E-bildirge şifrelerinin sadece iş yeri yetkilisine ya da iş yerinin noter aracılığı ile vekalet verdiği kişiler teslim alabilir. Bu kişiler dışında işlem yapılması yasal değildir ve genellikle yetkili memurlar E-bildirge şifresinin teslimat işlemini gerçekleştirmemektedir.

Dilekçe ile ” Şu iş yerinin kullanıcı adı ve şifrelerinin, şu şirket çalışanımıza teslim edilmesini rica ederim ” gibi yazıların herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Kesinlikle şirket yetkilisi dışındaki kişilerden vekaletname talep edilmektedir.

 

E-bildirge şifreleri artık internetten alınabilecek lütfen TIKLAYINIZ.

 

İş yeri nakil işlemleri

 

 

 

 

 

 

 

Cevap