Sigortanız yatmıyorsa sessiz kalmayın.

gif,GIF89a%01%00%01%00%80%00%00%00%00%00%FF%FF%FF%21%F9%04%01%00%00%00%00%2C%00%00%00%00%01%00%01%00%00%02%01D%00%3B - Sigortanız yatmıyorsa sessiz kalmayın.

Sigortasız işçi çalıştırma

Sigortanız yatmıyorsa sessiz kalmayın.

 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 8. maddesinde;

MADDE 8- (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/6 md.) İşverenler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ancak işveren tarafından sigortalı işe giriş bildirgesi;

a) İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için, en geç çalışmaya başlatıldığı gün,

b) Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlar ile Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde; ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar,

c) Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel ile kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınanların, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde,

Kuruma verilmesi halinde, sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş sayılır.

Sigortalılar, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, sigortalı olarak çalışmaya başladıklarını Kuruma bildirirler. Ancak, sigortalının kendini bildirmemesi, sigortalı aleyhine delil teşkil etmez.

İfadelerine yer verilmiştir.

Yani işveren işe başlamadan önce çalışanının işe giriş bildirgesini kuruma verip, sigorta başlangıcını yapması yasal zorunluluktur.

Daha önce ki yazımızda da belirttiğimiz gibi, Türkiye Cumhuriyeti 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaları Kanunu’nda,   “sigortasız işçi” diye bir kavram yoktur. İşçi hangi işletmede çalışıyorsa çalışsın, sigortalı olmak durumundadır.

 

Sigortanız yatmıyorsa sessiz kalmayın..

 

Sigortasız çalıştırıldığımın farkına vardığımda nereye başvuru yapabilirim?

Eğer  işvereninizin sizi sigortasız çalıştırdığını farkederseniz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın iletişim hattı olan Alo 170‘i arayarak, gerekli bilgileri verip, şikayet dilekçenizi kuruma ulaştırabilirsiniz. Arzu ederseniz şikayetinizi iş yerinizin bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne bizzat giderek de  yapabilirsiniz. Gerekli değerlendirilmeler sonucunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili işletmeye iş müfettişlerini yönlendirecek ve inceleme başlatacaktır.

İnceleme sonucunda işverenin karşılaşacağı cezalar nelerdir?

  • Bir yıl boyunca sigortasız olarak çalışan bir işçi için; Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olan işletmelere 38 adet asgari ücret cezası ödetilir.
  • Bir yıl boyunca sigortasız olarak çalışan bir işçi için; Bilanço esasına defter tutmakla yükümlü olan işletmeler haricindeki diğer defterleri tutmakla yükümlü olan işletmelere 38 adet asgari ücret cezası ödetilir.
  • Bir yıl boyunca sigortasız olarak çalışan işçi için ; defter tutmakla yükümlü olmayan işletmelere 29 asgari ücret cezası ödetilir .

Ayrıyeten;

Olası bir tespit sonrasında işverenler; 

  • Sigortasız olarak çalıştırdığı her işçisi için ödememiş olduğu tüm primleri baştan sonra kadar gecikme zammıyla tekrar öder,
  • Faydalandığı ya da faydalanmayı düşündüğü bütün teşviklerden artık faydalanamaz,
  • 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun  borcu olmayan işverenlere özel uyguladığı %5’lik indirimden artık faydalanamaz.
classic.svg?mailpoet version=3.77 - Sigortanız yatmıyorsa sessiz kalmayın.

Abonelik!

+2000 abone arasına katılın. İlk sizin haberiniz olsun.

Asla istenmeyen posta göndermeyeceğimize söz veriyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza göz atın.

Cevap