noyorumlar

Risk analizi nedir?

analiz 1482385139 300x218 - Risk analizi nedir?

Risk analizi nedir?

Risk analizi nedir?

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

 

 

 

 

Risk analizi çalışmalarının işverenler açısından faydaları nedir?

Risk analizinin işverenlere faydalarını;

a) Tehlike ve riskleri önceden görebilme,

b) Uluslararası saygınlık ve geçerlilik,

c) Proaktif yaklaşımla acil durumlar için her an hazırlıklı olma,

d) İstenmeyen durumların önlenmesi ile kayıpların maddi ve manevi olarak azaltılması,

e) Sorumlulukların ve görevlerin belirlenmesi ve paylaşımı,

f) Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı temini.

Olarak sıralayabiliriz.

Yeni iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği işverenlerin yükümlülükleri nelerdir?

Yeni iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği işverenler ;

  • İş yerlerinde risklerden özel olarak etkilenebilecek işçi gruplarının durumunda kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yapmak,
  • Risk değerlendirmesi sonucuna göre, alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar vermek,
  • İş ekipmanlarını güvenli olarak temin etmekle, gerekli bakımlarını yaptırmakla, belirli periyotlarla kontrol ve deneylerini yaptırmakla, operatör ve bakımcıları eğitmekle,
  • İşçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi, gerekli her türlü önlemlerin alınması, acil durum organizasyonlarının yapılması, araç ve gereçlerin sağlanması,

Konularında yükümlülükleri bulunmaktadır.

Neden risk analizi yapmalısınız?

İşverenler, işyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için risk analizi yaptırmalıdır. Bu çalışmalar işveren ve İSG profesyonellerinin yanı sıra çalışanların da katılımıyla sağlanmalıdır. Risk analizlerinin güncel tutulması, işyerinde sürekli iyileştirmenin sağlanmasını amaçlar.

Risk analizi yaptırmak zorunlu mudur?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‘nun  “Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma” başlıklı 10. maddesinde yer alan “İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.” hükmü uygulamanın dayanağını oluşturmaktadır. Uygulamanın ayrıntısı ise 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde yer almaktadır.

Hangi iş yerleri risk analizi yapmak zorundadır?

Bu zorunluluk, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‘nun  ikinci fıkrasında bu Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilen istisnalar dışındaki işçi çalıştırılan her yeri kapsamaktadır.

 

 

 

 

 

 

Risk analizini kimler yapabilir?
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin “Risk değerlendirmesi ekibi” başlıklı 6. maddesinde risk değerlendirmesinin; işverenin oluşturacağı bir ekip tarafından gerçekleştirileceği, ekipte aşağıda belirtilen kişilerin bulunması gerektiği belirtilmiştir.

  • İşveren veya işveren vekili,
  • İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri,
  • İşyerindeki çalışan temsilcileri,
  • İşyerindeki destek elemanları,
  • İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

İşveren risk analizini kendi yapabilir mi?

Yukarıda belirtildiği üzere, Yönetmeliğin 6. maddesinde risk değerlendirmesinin bir ekip tarafından gerçekleştirileceği hükümleri yer almaktadır.

Bu nedenle, risk değerlendirmesini işverenin kendisinin yapıp yapamayacağı, özellikle tek çalışanı olan veya birden fazla çalışanı olmakla birlikte iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olmayan işyerlerinde işverenin bu ekibi nasıl oluşturacağı sorusu akla gelebilir.

10 kişiden az personel çalıştıran ve az tehlikeli sınıfta yer alan işverenler için farklı bir uygulama söz konusu söz konusudur. İlgili yazımızı okumak için lütfen TIKLAYINIZ.

Risk analizi nedir?

 

Cevap