Kıdem tazminatı çek ile ödenebilir mi?

para 1480161525 300x200 - Kıdem tazminatı çek ile ödenebilir mi?

Kıdem tazminatı çek ile ödenebilir mi?

 

Kıdem tazminatı çek ile ödenebilir mi?

İş sözleşmesinin feshedilmesi halinde işçinin iş görme ve işverenin de ücret ödeme yükümlülüğü sona ermektedir. İş sözleşmelerinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve kanundan doğan para veya parayla ölçülmesi mümkün menfaatlerin, tam olarak ödenmesi gerekmektedir.

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin 4857 Sayılı İş Kanunu‘nda  belirtilen sebeplerden birine istinaden sona ermesi halinde ödenebilmektedir. İşçinin, istifaden iş akdini feshetmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanması söz konusu değildir. Kıdem tazminatının ödenmesi gereken süre fesih nedenine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Ancak, kıdem tazminatı bazı nedenlerden dolayı ödenmesi gereken zamanda ödenmemekte veya ödenememektedir. Bu tutarların nakit olarak ödenememesi halinde İşçi ve işverenin uzlaşırlarsa eğer, kıdem ve ihbar tazminatının çek veya senetle taksitler halinde ödenmesi de söz konusu olmaktadır. Kıdem tazminatının taksitlendirilerek ödenmesi halinde, gecikme faizleri ödeme tarihleri dikkate alınarak hesaplanır.

Yargıtay’a göre, işçi taksitler halinde ödenen kıdem tazminatı için geçmiş günler faizi isteyebilir. Ancak, bu istemde bulunabilmek için ödemelerin ihtirazi (çekince) kayıt konularak alınmış olması gerekir.

Yargıtay, kıdem tazminatının geç ödenmesi nedeniyle faiz talebine ilişkin davalarda, Borçlar Kanunu’nun 113. maddesi uyarınca asıl borç ödeme ile sona ermiş olduğunda, önceden işleyen faizleri talep hakkı saklı tutulmamış ise bu faizlerin istenemeyeceğini kabul etmiştir.

Yargıtay’ın bir kararında (Yargıtay 9. HD. E.2004/100, K.2004/8521, T. 15.4.2004) ibranamede vadeli de olsa çek ile ödemeyi kabul ederek faiz talebinden vazgeçmesinin geçerli olduğu, üç ay sonra faiz talep hakkından vazgeçme iradesini geri almasının Borçlar Kanunu’nun  113/2. maddesi uyarınca faiz istenme hakkını saklı tutma olarak nitelendirilemeyeceği, kıdem tazminatı hakkı doğduktan, yani fesihten sonra verilen ibranamenin geçerli sayılacağı, belirtilmiştir.

Özetleyecek olursak şayet;

İşçinin kıdem tazminatı ödemesi iş akdi feshedildiği tarihte işveren tarafından ödenmesi gerekmektedir. Fakat bazı sebeplerden ötürü işveren kıdem tazminatını ödemekte problemler yaşıyorsa, işçinin de rızasının alınması şartıyla işveren kıdem tazminatı ödemesini çek ya da senet ile yapabilir.

 

Kıdem Tazminatı Taksitlendirilebilir mi?

 

 

Kıdem tazminatı çek ile ödenebilir mi?
round black.svg?mailpoet version=3.74 - Kıdem tazminatı çek ile ödenebilir mi?
mailbox@3x - Kıdem tazminatı çek ile ödenebilir mi?

Hey merhaba 1f44b - Kıdem tazminatı çek ile ödenebilir mi?

Her hafta, gelen kutunuza harika içerikler almak için kaydolun.

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.

Cevap