İşyerinin şehir dışına taşınması

bavul 1600845891 - İşyerinin şehir dışına taşınması

işyerinin şehir dışına taşınması

İşyerinin şehir dışına taşınması

Soru: Merhaba, yaklaşık 8 senedir istanbul anadolu yakasında bir firmada görev yapmaktayım. İşimden ve işyerimden çok memnunum. Fakat iş yerimin bu sene sonu itibariyle Kocaeli’ne taşınacağını öğrendim. Bu neden ile kafamda bir takım soru işaretleri oluştu. Bana yardımcı olursanız çok sevinirim.

  • İşyerim Kocaeli’ne taşınırsa ve bende gitmek istemezsem iş yerimden tazminatımı talep edebilir miyim? İşyerinin şehir dışına taşınması bana tazminat hakkı verir mi?
  • İşyerim Kocaeli’ne taşınırsa ve bende kabul edip gidersem, geçmiş haklarımı kaybetme durumu ile karşılaşır mıyım?

Çok teşekkür ederim, iyi çalışmalar.

Cevap:

Merhabalar,

4857 sayılı İş Kanunu’nun 22. maddesi’nde, çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi düzenlenmiştir. Bu kanunda, işverene belirli koşullarla iş sözleşmesi veya bu sözleşmenin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da iş yeri uygulaması ile oluşan çalışma şartlarında esaslı değişiklik yapma yetkisi tanınmıştır.

İşveren çalışma koşullarında değişiklik yapmak istediğinde, bunu yazılı olarak işçiye bildirecektir. İşçi değişiklik önerisini altı iş günü içinde yazılı olarak kabul ederse, iş ilişkisi bu yeni koşullarla devam edecektir. İşçi işverenin değişiklik önerisini kabul etmez ise işveren değişiklik isteğinin nedenini yazılı olarak açıklamak ve 4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 17. maddesinde belirtilen bildirim sürelerine uymak kaydıyla iş sözleşmesini feshedebilecektir.

İşyerinin şehir dışına taşınması

İş sözleşmesinde veya varsa toplu iş sözleşmesinde, işçinin aynı işverene ait aynı ildeki veya diğer bir ildeki iş yerinde görevlendirme yetkisi verilmesi halinde, işverenin bu yetkiye istinaden işçinin işyerini değiştirebilir. İmzalanan iş sözleşmesine göre, işyeri değiştirilen ve yeni görev yerine gitmeyen işçinin iş sözleşmesinin feshi haklı nedene dayanır. İşverenin başka ile gönderme yetkisi sözleşmeden kaynaklandığından iş şartlarında esaslı değişiklik olarak kabul edilemez. İşverenin, iş sözleşmesini bu şekilde feshi halinde işçi ihbar veya kıdem tazminatına hak kazanamaz.

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 22. Maddesi‘nde çalışma koşullarında ki değişiklikler ile ilgili;

İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da iş yeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından  altı iş günü içinde yazılı olarak  kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir.

İfadelerine yer verilmiştir.

Fakat bu çalışma aynı belediye sınırları içerisinde gerçekleştiyse işçi yeni iş yerine gitmek zorundadır.Taşınma işlemi büyük şehirlerde belediye sınırlarını, normal yerlerde de belediye sınırlarını aşmış ise işçi yeni iş yerine gitmek zorunda değildir. İşveren de bu durumda kıdem tazminatını ödemek ile yükümlüdür.

Ama burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, işçi ile işveren arasında imzalanan iş sözleşmesidir. Çünkü kanunda bu konu ile ilgili net bir düzenleme söz konusu değildir ve bu durumlarda taraflar arasında ki iş sözleşmesi esas alınır.
Yani işe girerken imzalamış olduğunuz sözleşmenizde;
” İşçi, işverenin Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde ki tüm iş yerlerinde çalışmayı kabul eder. ” gibi bir madde söz konusu ise, kıdem tazminatını talep edip iş akdinizi feshedemezsiniz.
Ayrıyeten sözleşmeniz de
 ” İşçi, işverenin Türkiye Cumhuriyet’i sınırları içerisinde ki tüm iş yerlerinde çalışmayı kabul eder. “ gibi bir madde söz konusu olsa bile, işveren  işe gidiş geliş şartlarınızda ki zorluğu gidermek, ve yol masrafınızı karşılamak durumundadır. Bu sıkıntınızı gidermediği taktirde hizmet akdiniz de bu madde olsa bile kıdem tazminatını hak edebileceğinize dair yargıtay kararları mevcuttur.2006/21899 esas ve 2007/6592 karar sayılı, 14.03.2007 )

Aynı işverene ait diğer şirkette çalışma

bavul 1600846351 300x189 - İşyerinin şehir dışına taşınması

İşyerinin şehir dışına taşınması

Diğer sorunuza gelecek olursak; Aynı işverene ait başka bir işyerine transfer yani nakil olmanız sizin aleyhinize bir problem doğurmaz. Çalıştığınız ilin değişmesi, çalıştığınız firmanın sigorta sicil numarasının değişmesi ve işvereninizin sizin adınıza işten çıkış ve tekrar işe giriş bildirgeleri düzenlemesi size hiç bir zarar vermez.

Firmanız taşınma esnasında bir il değişikliği yaptığı için şuan ki iş yeriniz ile ilgili bir kapanış işlemi yapmak ve yeni iş yeriniz ile ilgili de açılış işlemi yapmak, yeni bir iş yeri sicil numarası almak zorundadır. Dolayısıyla kapanışı yaptığı firmadan sizin adınıza işten çıkış bildirgesi düzenlemeli, açılışını yaptığı firmadan ise sizin adınıza tekrardan işe giriş bildirgesi düzenlemelidir.  Bu işlemler tamamen zorunlu prosedürdür. Sizin adınıza geçmiş haklarınıza zarar verecek bir durum söz konusu değildir. Firma aynı firma, işveren aynı işveren ve siz de iş yerinizin taşınması nedeniyle yeni iş yerinizde tekrardan sigortalı olarak çalışan bir işçisiniz. Burada belkide dikkat etmeniz gereken en önemli husus, işten çıkış bildirgenizin hangi çıkış koduyla düzenlendiği olacaktır. Eğer sizin adınıza düzenlenecek olan işten çıkış bildirgesinde, işten çıkış kodu 16 ( Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer iş yerine nakli ) olarak düzenlendiyse herhangi bir problem bulunmamaktadır.

Nakil geldiği iş yeri sicil numarası

Sigortalı nakil işlemlerinde işe giriş ve çıkış bildirgelerine dikkat

işyerinin şehir dışına taşınması

Cevap