noyorumlar

İşsizlik maaşı hangi durumlar da kesilir?

maaş 1479809865 300x199 - İşsizlik maaşı hangi durumlar da kesilir?

İşsizlik maaşı hangi durumlar da kesilir?

İşsizlik maaşı hangi durumlar da kesilir?

Soru: Merhaba, 10.08.2016 tarihinde işten çıkarıldım. Şuan çalışmıyorum ve işsizlik maaşından faydalanmaktaydım ama işsizlik maaşım kesildi, şuan işsizlik maaşı alamıyorum. Ne yapmam gerekiyor? İşsizlik maaşı ile iglili bir bilginiz var mı? İyi günler.

Cevap:

Merhabalar, bu konu ile ilgili en sağlıklı yanıtı bağlı bulunduğunuz İşkur Müdürlüğü‘ne bizzat giderek öğrenebilirsiniz.

Biz sadece ” işsizlik maaşının ” hangi nedenlerden ötürü kesilebileceğine dair bilgi verebiliriz.

Her işten çıkarılan işsizlik maaşı alabilir mi?

İşsizlik maaşı hangi durumlar da kesilir?

  • Haklı bir nedene dayanmaksızın İşkur  tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyen kişinin işsizlik ödeneği kesilir.
  • İşkur  tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen kişinin işsizlik ödeneği kesilir.
  • İşsizlik ödeneği aldığı sürede gelir getirici bir işte çalıştığı, sigortalı işe girdiği veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilen kişinin işsizlik ödeneği kesilir.
  • İşkur  tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddeden kişinin işsizlik ödeneği kesilir.

Yukarıda 3 ve 4. maddelerde belirtilen nedenlerle kesilen işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmaz.

Fakat 1 ve 2. maddelerde belirtilen işsizlik ödeneğinin kesilme gerekçelerinin ortadan kalkması, yani kişinin önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini almaya başlaması veya İşkur  tarafından yapılan çağrıları cevaplaması, istenilen bilgi ve belgeleri vermesi halinde, işsizlik ödeneği ödenmesine yeniden başlanır. İşsizlik maaşı ile ilgili her şey

Daha doğrusu kalan süreye ait işsizlik ödeneğinin ödenmesine devam edilir, bu şekilde yapılacak ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam ödenek süresini geçemez.

Örnek vermek gerekir ise;

Kişiye 180 gün işsizlik ödeneği ödenmesi gerekirken, yukarıdaki 1 ve 2. maddede belirtilen sebeplerle işsizlik ödeneği 100. günde kesildiyse, ödeneğin kesilme nedenleri ortadan kalktıktan sonra, kişinin işsizlik ödeneği alma hakkı devam ettiği sürece kalan 80 günlük işsizlik ödeneği de ödenir, 180 güne tamamlanınca ödeme sona erer.

Muvazzaf (zorunlu) askerlik dışında herhangi bir nedenle silah altına alınanlarla hastalık ve analık nedeniyle geçici İş göremezlik ödeneği almaya hak kazanan sigortalı işsizlerin işsizlik ödeneklerinin ödenmesi de bu durumların devamı süresince durdurulur. BknzAskerde iken işsizlik maaşı alabilir miyim?

Özetlememiz gerekir ise şayet;

İşsizlik maaşı hangi durumlar da kesilir sorunuza net bir şekilde cevap vermemiz söz konusu değildir. Ama aşağıda ki nedenler sizin için yeterli olacaktır. Part time çalışanlar işsizlik maaşı alabilir mi?

  • Haklı bir nedene dayanmaksızın İşkur  tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyen kişinin,
  • İşkur  tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen kişinin,
  • İşsizlik ödeneği aldığı sürede gelir getirici bir işte çalıştığı, sigortalı işe girdiği veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilen kişinin,
  • İşkur  tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddeden kişinin,

İşsizlik ödeneği kesilir.

Yurt dışına çıkanların işsizlik maaşı kesilir mi?

İşsizlik maaşı hangi durumlar da kesilir?

Cevap