İşkur bir senden bir benden istihdam teşviki

hesap 1523596585 1024x655 - İşkur bir senden bir benden istihdam teşviki

İşkur bir senden bir benden istihdam teşviki

 

İşkur bir senden bir benden istihdam teşviki

4447 sayılı Kanunun Geçici 20 ve 21. maddeleri kapsamında uygulanmaktadır.

Sigortalı yönünden aranılan şartlar nelerdir?

Sigortalıların;

 • 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük olmaları,
 • 01/01/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 • İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması, 
 • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
 • İşe giriş tarihi itibarıyle işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olmaması,
  gerekmektedir.

İş yeri yönünden aranılan şartlar nelerdir?

İşyerinin;

 • İmalat sektöründe faaliyet göstermesi ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektör işverenine ait olması,
 • İş yerinin 2017 yılındaki sigortalı sayısı ortalamasının 1 ila 3 olması,
 • Sigortalının işe alındığı iş yerine ait 2017 yılında Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi, 
 • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi, 
 • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, 
 • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, 

Gerekmektedir.

Destek tutarı ne kadar olacak?

2018 yılı için asgari ücretli çalışanın işverene aylık toplam maliyeti 2.486,14 TL’dir. İş yerlerince 2017 yılına ilişkin ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek belirtilen şartları taşıyan sigortalılar için ücret, prim ve vergi desteği sağlanacaktır.

 • Prim Desteği; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigortalı ve işveren hisselerinin tamamı tutarında (761,06 TL) destek sağlanacaktır.
 • Ücret Desteği; 53,44 TL’nin sigortalının prim günü sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda (1.603,20 TL) destek sağlanacaktır.
 • Vergi Desteği; Maliye Bakanlığınca destek kapsamındaki sigortalıların asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir ve damga vergileri karşılanacaktır.

Destek Süresi ne kadar olacaktır?

Bu teşvik kapsamında sağlanacak destekler 2018 yılı Aralık ayı aşılmamak üzere, sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için yararlanılır.

Ek Kurallar

 • İş yerleri, 2017 yılındaki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak istihdam edecekleri en fazla iki sigortalı için bu teşvikten yararlanabilir.
 • İşe giriş tarihi itibarıyla sigortalının, işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı (anne, baba, kaynana, kayın baba ve çocuk) ya da eşi olmaması gerekmektedir. 
 • Destekten yararlanmakta olan işverenler; destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.
 • Bu teşvikten yararlanılmayan ayda destek kapsamına giren sigortalıdan dolayı, 5 puanlık prim indirimi ile 6 puanlık prim indirimi dışındaki diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılamaz.
 • 2018 yılında 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamına alınan iş yerleri ile daha önce kanun kapsamına alındığı halde 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen iş yerleri, bu destekten yararlanamaz.
İşkur bir senden bir benden istihdam teşviki

Cevap

*