noyorumlar

İşe izinsiz gelmeme tutanağı örneği

yazı 1510143408 1024x682 - İşe izinsiz gelmeme tutanağı örneği

İşe izinsiz gelmeme tutanağı örneği

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. II. ( g ) maddesine istinaden;

İşçinin işvereninden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi.”

İşverenin işçinin sözleşmesini haklı bir neden ile feshetmesine sebep olmaktadır.

İşe izinsiz gelmeme tutanağı örneği

  • İşçi işvereninden izin almadan işe gelmediği taktirde,
  • Ay içerisinde iki gün üst üste işini ihlal ettiği taktirde,
  • Bir ay içerisinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki ilk iş gününde işe gelmemezlik yaptığı taktirde,
  • Bir ay içerisinde parça parça toplamda üç iş günü işe gelmemezlik yaptığı taktirde,

4857 sayılı iş sözleşmesinin 25.  II ( g ) maddesi gereği, İşveren işçisinin sözleşmesini “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri ” bendine dayanarak işlem yapabilir ve işçinin sözleşmesini herhangi bir tazminat ödemesi yapmadan feshedebilir.

Bu hakkın kullanılması için, işe gelmeme durumunun kayıt altına alınması çok önemlidir. Aşağıda işe gelmeme tutanak örneğini bulabilirsiniz.

Tutanak örneğini indirmek için lütfen Tıklayınız.

Cevap