İdari para cezası affı

bilgisayar 1476685474 300x201 - İdari para cezası affı

İdari para cezası affı

Sevgili okuyucularımız;

Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun Teklifi,  TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen vergi ve  bunlara bağlı vergi cezaları, askerlik, seçim, nüfus, trafik karayolu geçiş  ücreti ve RTÜK idari para cezaları, gümrük vergileri, taşınmaz kültür  varlıklarının korunmasına katkı payı, sigorta primleri, topluluk sigortası  primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal  güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası prim alacakları ile bu alacaklara  ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme  cezalarının  yeniden yapılandırılacağı bilgisini SGK borcu olanlara müjde başlıklı yazımız da sizlere duyurmuştuk.

Fakat son dönemler de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun işverenlere uyguladığı idari para cezalarının da dahil olup olmadığına dair çok fazla soru almaya başladık.

İşverenler idari para cezaları ile ilgili de yapılandırmadan faydalanabilir.

09.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6736 sayılı torba yasa ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na 2016/06 dönemi ve öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim ve idari para cezası bulunan kişiler bu borçlarını yapılandırabilecek ve taksitlendirebilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2016/06 dönemi ve öncesi için uygulanan idari para cezaları da artık bu yapılandırma kapsamına giriyor.

Sizin de tahmin ettiğiniz gibi, 19.08.2016 tarihinden önce Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çeşitli sebeplerle işverenlere tebliğ edilen ya da tebliğ edilmeyen bekleyen o kadar çok idari para cezası var ve bu da işverenlerin mağduriyetine sebep olmaktaydı. Ama artık  Sosyal Güvenlik Kurumu 6736 sayılı kanunla ilgili yayımlamış olduğu 2016/22 sayılı genelge ile bu konuya bir çözüm getirdi ve idari para cezalarına da yapılandırma şansı getirdi.

Yeni durumda SGK idari para cezası yapılandırmasından faydalanabilmek, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun  6736 sayılı kanunla ilgili yayımladığı 2016/18 sayılı genelgede idari para cezası borçlarının yapılandırılabilmesi için;

  • İdari para cezasının 2016/06 dönemi ve öncesi dönemlere ait olması,
  • 19.08.2016 tarihi ve öncesinde kesinleşmiş olması (yani bu tarihten en geç 15 gün önce işverene tebliğ edilmiş olması),
  • 31.10.2016 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruda bulunması,
İlginizi çekebilir..  Yabancı çalışanlar agi alır mı?

Gerekmektedir.

 

İnternet üzerinden yapılandırma başvurusunun nasıl yapılacağı hakkında bilgi alabilmek için lütfen TIKLAYINIZ.

 

 

İdari para cezası affı
İdari para cezası affı

Cevap

*