noyorumlar

Hafta tatili çalışmasında ücret nasıl ödenir?

para 1499664840 300x222 - Hafta tatili çalışmasında ücret nasıl ödenir?

Hafta tatili çalışmasında ücret nasıl ödenir?

Hafta tatili çalışmasında ücret nasıl ödenir?

Hafta tatili, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 63. maddesine göre belirlenen iş günlerinde tam olarak çalışılması halinde hafta tatiline hak kazanılır.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 46. maddesinde, işçinin tatil gününden önce aynı yine aynı yasanın 63.maddesine göre belirlenmiş olan iş günlerinde çalışmış olması koşuluyla, yedi günlük zaman dilimi içinde yirmi dört saat dinlenme hakkının bulunduğu belirtilmiş, işçinin hafta tatili gününde çalışma karşılığı olmaksızın bir günlük ücrete hak kazanacağı da 46. maddenin ikinci fıkrasında hüküm altına alınmıştır.

 

 

Hafta tatili izni kesintisiz en az yirmi dört saattir. Bunun altında bir süre haftalık izin verilmesi durumunda, usulüne uygun şekilde hafta tatili izni kullandığından söz edilemez. Hafta tatili bölünerek kullandırılamaz. Buna göre hafta tatilinin yirmi dört saatten az olarak kullandırılması halinde hafta tatili hiç kullandırılmamış sayılır.

Hafta tatili günleri yapılan çalışmalar, haftada 45 saatlik çalışma süresinin aşılmasına neden olacağından, fazla çalışma gibi ücretlendirilmelidir.

Bir işçinin hafta tatilinin pazar günü olduğunu ve bu işçinin pazar günü çalıştığını düşünürsek, bu işçi kanuna göre hafta tatili ücreti olarak çalışmadan o güne ait yevmiyesini alacak, ayrıca tatil yapmayarak çalıştığı için ilave bir yevmiyeye daha hak kazanacak, fakat bu çalışma aynı zamanda haftada 45 saatlik yasal çalışma süresini aşmasına neden olduğundan, % 50 zamlı yani bir buçuk yevmiye olarak ödenecek, dolayısıyla söz konusu işçi bir günlük hafta tatili çalışması için toplamda iki buçuk yevmiyeye alacaktır.

Hafta tatiline hak kazanmak için ne kadar çalışılmalıdır?

İşçi, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun  46. Maddesi uyarınca, hafta tatili gününde çalışmadan dahi bir günlük ücrete hak kazanmaktadır. Yüzde 50 artırımlı hesaplanan ücret, bu bir  günlük ücret alacağı üzerine ilave edilmelidir. Yani, hafta tatili günü çalışan işçi çalışmasa dahi bir günlük ücret alacağından, çalıştığı zaman 1,5 günlük ücret daha alacaktır ve kendisine hafta tatili çalışması için toplamda 2,5 günlük ücret ödenecektir.

Özetleyecek olursak şayet;

Günlük ücreti 50 TL. olan bir işçi haftalık normal çalışmasını tamamladıktan sonra hafta tatiline hak kazanmıştır. İşçinin hafta tatili nedeniyle bir günlük ücretini  alma hakkı doğmuştur. Söz konusu işçi hafta tatili gününde çalıştırılırsa bu çalışması karşılığında 50 TL. ilave bir ücreti daha hak edecektir. Üstelik, işçinin bu çalışması hafta tatilinde olduğu için yüzde elli zamlı olacak ve 25 TL. de fazla çalışma ücreti alacaktır. Sonuç olarak işçiye normal ücretine ilaveten 1.5 ( 75 TL. ) yevmiye ödenmesi gerekecektir. Toplamda hafta tatili ücreti ile beraber işçinin hak edişi 125 TL. olacaktır.

 

Hafta tatili çalışmasında ücret nasıl ödenir?

Cevap