İşçi hangi durumlarda ihbar tazminatına hak kazanır?

süre 1499756261 300x226 - İşçi hangi durumlarda ihbar tazminatına hak kazanır?

İşçi hangi durumlarda ihbar tazminatına hak kazanır

 

İşçi hangi durumlarda ihbar tazminatına hak kazanır?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

İlgili madde gereğince iş yerinde ki kıdemi;

  • 6 aya kadar süren çalışmalarda 2 hafta,
  • 6 aydan 1,5 yıla kadar süren çalışmalarda 4 hafta,
  • 1,5 yıldan 3 yıla kadar süren çalışmalarda 6 hafta,
  • 3 yıldan uzun süren çalışmalarda 8 hafta bildirim süresi uygulanmaktadır.

İş sözleşmelerini herhangi bir nedenden ötürü feshetmek isteyen taraf, karşı tarafa yazılı olarak bildirimde bulunmalı ve yukarıda ki sürelere riayet etmek durumundadır.

İş sözleşmesini bildirim süresi vermeksizin fesih eden işveren, bu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak ödemekle yükümlüdür.

İş sözleşmelerinin işçi tarafından feshi, işveren tarafından deneme süresi içinde veya 4857 İş Kanunu‘nun 25. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde feshi halinde işçiye herhangi bir ihbar tazminatı ödenmemektedir.

İşçi de ihbar sürelerine riayet etmek durumundadır.

Nasıl ki işveren işçisinin iş akdini feshederken ihbar sürelerine riayet etmesi gerekiyorsa, işçi de iş akdini feshederken bu süreleri dikkate almak ile yükümlüdür. Aksi halde işveren de ihbar sürelerine uymayan işçiden ihbar tazminatını talep edebilir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak için işveren işçiden ihbar tazminatı talep edebilir mi? Başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

 

İşçi hangi durumlarda ihbar tazminatına hak kazanır?

Cevap