noyorumlar

E-Bildirge şifreleri artık internetten alınabilecek

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca sigortalı çalıştırılan İşverenlerin yükümlülüklerini internet üzerinden yerine getirilebilmesi için tescil edilen ya da  edilecek iş yerlerine e-bildirge şifresi verilmektedir.

İşveren veya yetkilendirmiş olduğu kişilere e-bildirge kullanıcı kodu ve şifresi kapalı zarf içerisinde elden teslim edilmekte iken, iş yeri tescili için Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracat işlemini tamamlanmış işverenlere veya yetkilendirdiği kişilerin  e-Devlet üzerinden kullanıcı kodu ve şifresine ulaşımı sağlanmıştır.

Sistem tarafından otomatik olarak üretilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işveren/işveren yetkilisine verilmekte olan kullanıcı kodu ve şifrelerine, işverenlerce veya yetkili kılınan kişilerce, sgk.gov.tr adresinde bulunan “e-SGK Şifre” kısmı seçilmek suretiyle e-Devlet şifreleri üzerinden erişilen sayfadan, iş yeri numaraları ile ilişkilendirilmiş iş yeri şifreleri ve sistem şifrelerine erişmeleri mümkün hale getirilmiştir.

İşveren ya da işveren yetkilisi, kendilerinden istenen bilgileri girmek suretiyle  sistem tarafından oluşturulan  şifresi, e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilmektedir.

Ayrıca e-bildirge şifrelerinin bloke edilmesi, unutulması veya kaybolması halinde yeni şifre verilmeyecek olup, e-Devlet şifresi üzerinden ulaşılan e-bildirge şifresi yeniden kullanılacaktır. Şifrelerine yukarıda belirtildiği üzere e-Devlet üzerinden erişiliyor olması artık işverenlerin iş yeri tescili sırasında Sosyal Güvenlik Kurumu ile  e-bildirge sözleşmesi imzalamayacağı anlamına gelmediğinden, iş yeri tescili için ünitelerimize gelen veya internet üzerinden müracaat eden ya da posta ile iş yeri bildirgesi veren işverenler, tüzel kişilikse tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili kişilerin, gerçek kişi ise kendisinin veya yetkilendirdiği kişinin imzalamış olduğu ıslak imzalı  sözleşmesinin de Sosyal Güvenlik Kurumu’na bizzat gelerek veya posta ile göndermeleri gerekmektedir.

Yani E-bildirge şifesini temin edebilmek için, E-bildirge başvuru formunun eksiksiz bir şekilde hazırlanıp ilgili kuruma ulaştırılması gerekmektedir.

Artık kapalı zarf usulü ile şifre verilmeyecek.

Daha önce işveren veya yetkilendirmiş olduğu kişilere  kullanıcı kodu ve şifresi kapalı zarf içerisinde iş yerinin tescilli olduğu ünitede teslim edilmekte iken, yeni uygulama ile işveren ve yetkilendirdiği kişi nerede bulunursa bulunsun, e-Devlet sisteminden Türkiye’de tescilli bütün iş yerleri için kullanıcı kodu ve şifrelerine ulaşabilme imkanı getirilmiştir.

Cevap