noyorumlar

Çalışırken işçilere kıdem tazminatı ödenir mi?

lira 1495086395 300x200 - Çalışırken işçilere kıdem tazminatı ödenir mi?

Çalışırken işçilere kıdem tazminatı ödenir mi?

Çalışırken işçilere kıdem tazminatı ödenir mi?

Soru: Merhabalar, 13 yıldır şirketimizde görev yapan bir çalışanımız yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle bizden kıdem tazminatını talep ediyor. Biz kendisinin kıdem tazminatını ödemek taraftarıyız fakat bu durum bizim için sorun olur mu? Çalışırken işçilere kıdem tazminatı ödenir mi? Bana bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim, iyi çalışmalar.

Cevap:

Merhabalar,

Kıdem tazminatı 1475 Sayılı Eski İş Kanunu’nun yürürlükteki 14. maddesine göre en az bir tam yıl çalışma süresini dolduran işçinin hizmet akdinin kanunda öngörülen nedenlerden biriyle sona ermesi halinde, çalışılan her yıl için 30 gün olmak üzere, işçiye yahut mirasçılarına yapılan bir ödemedir.

İş sözleşmesi devam ederken işçilere kıdem tazminatı ödenmesi çalışma hayatında karşımıza çıkan işçi ve işveren arasında önemli anlaşmazlıklara sebebiyet veren bir durumdur. Zaman zaman çalışmaya devam eden işçilerin ekonomik problemler yaşaması nedeniyle işverenlerinden aynı iş yerinde çalışmaya devam etme şartıyla kıdem tazminatlarını talep edebiliyor. Bu gayet normal fakat, anlaşmalı olarak işçinin iş sözleşmesini sonlandırmanız gerekmektedir. İş sözleşmesini sonlandırırsanız işçinize kıdem tazminatı ödemenizde herhangi bir sakınca bulunmamakta.

Devam eden iş sözleşmesi kıdem tazminatı ödemesine engeldir.

Kanunun anılan maddesinde kıdem tazminatına hak kazanabilmek için gerçekleşmesi gerekli koşulların başında iş sözleşmesinin 1475 Sayılı Eski İş Kanunu’nun yürürlükteki 14. maddesinde açıkça belirlenen sebeplerle işveren ya da işçi tarafından feshedilmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması koşulu yer almaktadır. Bu koşullar dışında hizmet ilişkisini doğuran hizmet akdi feshedilmeden ya da işçinin ölümü ile son bulmadan herhangi bir neden yüzünden kıdem tazminatı hakkının doğması mümkün değildir.

Kıdem tazminatı çek ile ödenebilir mi?

İşçinin ne kadar zor durumda olursa olsun, ekonomik gerekçelerle işvereninden kıdem tazminatını alarak çalışmaya devam etmesi kıdem tazminatına hak kazanılan bir durum değildir. İş ilişkisi devam ederken işçiye (1475/14. madde dışında) kıdem tazminatı adıyla ödeme yapılması Yargıtay’ın istikrar kazanmış uygulamasında avans olarak kabul edilmektedir.

Kanunda  “Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı veya ikramiye ödenmez.” hükmü yer almaktadır.

Hüküm gereğince; bir işçinin çalıştığı süreye ilişkin kıdem tazminatı alacağı 1475/14.üncü maddesine uygun ödenerek tasfiye edildiğinde, işçi tekrar aynı işyerinde veya işverenin başka bir işyerinde işe başlaması halinde, bu eski sürenin kıdem tazminatının hesaplanması sırasında, “Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı ve ikramiye ödenmez.” hükmü dikkate alınmaması gerekir.

Evde çalışan hizmetliye kıdem tazminatı ödenir mi?

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında kıdem tazminatı ödemesi yapacak işverenlerin ilerleyen dönemlerde problem yaşamaması adına, 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesindeki şartlar dışında ekonomik gerekçeler ile çalışanlarına kıdem tazminatı ödememelerini önemle hatırlatırız.

Kıdem tazminatı fonu hakkında herşey

Çalışırken işçilere kıdem tazminatı ödenir mi?

 

kıdem tazminatı alıp çalışmaya devam, çalışan işçiye kıdem tazminatı ödenir mi, işten ayrılmadan kıdem tazminatı alabilir miyim, kıdem tazminatının önceden ödenmesi

 

Cevap