noyorumlar

Asgari geçim indirimden kimler faydalanabilir?

sale 1495430686 300x200 - Asgari geçim indirimden kimler faydalanabilir?

Asgari geçim indirimden kimler faydalanabilir

 

Asgari geçim indirimi nedir?

Çalışanların ücret gelirlerinin vergilendirilmesi sırasında dikkate alınmak üzere 01.01.2008 tarihinden itibaren Asgari Geçim İndirimi” uygulaması hayata geçirilmiştir.

Agi, çalışanların asgari geçimini sağlayacak bölümünün gelirinden düşülerek vergi dışına bırakılmasıdır.  Agi işçinin medeni durumu ve çocuk sayısı dikkate alınarak hesaplanır.

İşçinin kendisi için;

  • Yüzde 50,
  • Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş için yüzde 10,
  • Çocukları için ise, ilk iki çocuk yüzde 7,5, diğerleri için ise yüzde 5 olarak hesaplanır.

Çocuklarda;

  • Sigortalı ile birlikte aynı adreste ikamet etme,
  • Sigortalı tarafından bakılma,( Nafaka vb )
  • 18 yaşını ve eğitim hayatına devam eden 25 yaşını doldurmama,

Şartları aranmaktadır.

Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlandırılmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 61.  maddesi  kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler, örneğin sosyal güvenlik destek primi ödeme suretiyle çalışanlar da faydalanabilmektedir.

Asgari geçim indirimini işveren değil devlet öder

NOT: Asgari geçim indirimi yıllık tutarı, her ücretli için asgari ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını geçmemekte ve yıl içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmamaktadır. Asgari geçim indiriminin ücrete dahil bir ödeme olmadığı da gözden kaçırılmamalıdır. Yani bir çalışanın iş yerinden aldığı ücret ile karıştırılmamalıdır. İşverenin işçiye ödediği ücret farklı, asgari geçim indirimi farklı konulardır.

 

 

 

 

 

Asgari geçim indirimden kimler faydalanabilir?

  • Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler,
  • Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirleri yıllık beyanname ile bildirenler,
  • Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret geliri elde edenler,

Sorgusuz sualsiz asgari geçim indirimden faydalanabilir.

 

Emekliler asgari geçim indirimden faydalanabilir mi?

Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar da asgari geçim indiriminden yararlanırlar.  Burada ki önemli husus, emekli olan bir kişinin çalışıp çalışmadığıdır. Çalışmayan bir emeklinin herhangi bir şekilde asgari geçim indiriminden faydalanması söz konusu değildir.

Agi ( Asgari Geçim İndirimi ) nedir?

 

Asgari geçim indirimden kimler faydalanabilir?

 

Cevap