Asgari ücret destek tutarı 2017’de devam edecek

para 1482220099 300x174 - Asgari ücret destek tutarı 2017'de devam edecek

Asgari ücret destek tutarı

Asgari ücret destek tutarı 2017’de devam edecek

2016 yılında gerçekleşen asgari ücretin artışı nedeniyle, Sosyal Güvenlik Kurumu işverenlere, 2016 yılında çalıştırdıkları ve brüt maaşları  1.647,00 TL. ile  2.550,00 TL. arasında değişen işçileri için Kuruma yatırdığı sigorta primlerinden 100 TL. indirim uyguladı.

Bu uygulanamanın normal şartlar da 2016 yılında sona ermesi bekleniyordu fakat uygulama 2017 yılında da çok büyük ihtimal ile devam edecek.

2016 yılında uygulanan asgari ücret desteği ile çıkartılan yasada işverenlere verilecek destek tutarı net bir şekilde belirtilmişti. Buna göre işverenlere sigortalı başına aylık 100 TL destek verilmişti. Ancak 2017 yılında uygulanacak asgari ücret desteği ile ilgili yasa tasarısında destek tutarını belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna bırakılmış durumda.

Buna göre Bakanlar Kurulu ya geçen seneki uygulamaya devam edip 100 TL desteğe devam edecek ya da 2017 yılı için belirlenecek asgari ücrete göre destek tutarı bir miktar artacak.

Destek tutarları primlerden mahsup edilecek.

Peki işverenler söz konusu desteği nasıl alacaklar? 2016’da olduğu gibi 2017’de de sağlanan desteğin SGK’ya ödenen sigorta priminden mahsup edilmesi (yani düşülmesi) öngörülüyor. Dolayısıyla nakit olarak desteğin alınması söz konusu değil.

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin Hazinece karşılanacak tutardan az olması halinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılacak.

SGK yüzde beşlik indirimden nasıl faydalanılır?

Eğer borcunuz var ise bu destekten faydalanamazsınız.

Bilindiği gibi, borcu olan ya da yasal prosedüre riayet etmeyen  iş yerleri Sosyal Güvenlik Kurumu’nun uyguladığı hiçbir indirimden faydalanma şansı bulunmuyor. Bu neden ile tekrardan hatırlatmakta fayda görüyoruz.

Aşağıdaki nedenlerden bir tanesini gerçekleştiren iş yerleri, 2017 yılında gerçekleşecek olan asgari ücret teşvik indirimden faydalanamayacaktır.

  • 2017 yılına ilişkin prim belgelerini SGK’ya yasal süresi içerisinde vermeyen işyerleri.
  • Sigorta primlerini yasal süresinde ödemeyen işyerleri,
  • Kayıtdışı işçi çalıştırdığı tespit edilen işyerleri,
  • Sahte sigortalı bildirimi yapan işyerleri,
  • SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunan işyerleri. ( Borçlarını yapılandıran iş yerleri hariç )
Asgari ücret destek tutarı 2017’de devam edecek

 

Cevap