İşe başlatmama tazminatı nedir?

fabrika 1482298775 300x217 - İşe başlatmama tazminatı nedir?

İşe başlatmama tazminatı

İşe başlatmama tazminatı nedir?

Soru: Merhaba, bir işçimiz tarafımıza işe iade davası açtı. Biz bu davayı kaybedersek bile işçiyi firmamız da işbaşı yaptırmak istemiyoruz. Bunun yükümlülükleri nedir? İşe iadesini kazanan işçi illa çalışmak zorunda mıdır? Bilgi verebilirseniz sevinirim, iyi çalışmalar.

Cevap:

Merhabalar,

İşe iade davasını kazanan işçi, işe iadesini bildiren mahkeme kararının kendisine posta yolu ile tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde işverene işe iade talebinde bulunmalıdır. Bu talebe karşılık işveren işçisini 1 ay içinde işe başlatmalıdır. İşveren işe başlatsa da başlatmasa da işçiye 4 aya kadar boşta geçen süre için ücret ve yan haklarını ödemek ve gerekli yasal bildirimleri yapmakla yükümlüdür.

İşverenin işçiyi işe başlatmaması durumunda boşta geçen süre ücretine ek olarak emsal ücret üzerinden fesih sebebine ve kıdemine göre 4 – 8 aylık işe başlatmama tazminatına hükmedilmektedir. İşe başlatmama tazminatının kaç aylık tazminata tekabül edeceği hakim kararıdır.

İşe iade davası nedir? İşe iade davası açmanın şartları nelerdir?

Dava süreleri çalışma sürelerinden sayılmaktadır.

 

İşe iade kararı çıktığı taktirde işçinin işten çıkarılma tarihinden dava sonuna kadar geçen dört aylık sürede işçi çalışmaya devam etmiş sayılır. Dolayısıyla işveren işçiyi işe geri alsa da, almasa da dört aylık ücreti ödemek durumundadır. İşveren işçiyi işe geri alırsa ve işçi işten çıkarılırken ihbar veya kıdem tazminatını almış ise bu ödemeler dört aylık ücretten düşülerek ödeniyor. İşe iade davasının  dört aydan fazla sürmesi halinde işçi daha fazla bir ödemeye hak kazanması söz konusu değildir, bu durum sadece dört aydan ibarettir.
İşveren,  mahkemenin işe iade kararına rağmen işçiyi işe davet etmez veya çalıştırmazsa,  en az 4 aylık ücret tutarında en fazla 8 aylık ücreti tutarında tazminatı işçiye ödemek zorundadır.

Bu konu ile ilgili 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 21. Maddesi‘nde

Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları

Madde 21 – İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır.

İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

ifadelerine yer verilmiştir.

 

İşe başlatmama tazminatı nedir?

 

Cevap yok

Cevap