2 günlük rapor parası kesilir mi?

gif,GIF89a%01%00%01%00%80%00%00%00%00%00%FF%FF%FF%21%F9%04%01%00%00%00%00%2C%00%00%00%00%01%00%01%00%00%02%01D%00%3B - 2 günlük rapor parası kesilir mi?

2 günlük istirahatin parasını işveren öder mi

2 günlük istirahatin parasını işveren öder mi?

Normal şartlarda mantık olarak baktığımızda bir işçi ne kadar rapor aldıysa kendisine o kadar ödeme yapılması gerekir. Ama Sosyal Güvenlik Kurumu, bu durumun suistimal olmaması açısında bir takım önlemler alınması gerekiyor.

Sizinde bildiğiniz gibi ülkemiz de ilgili sağlık kuruluşlarından bir iki günlük rapor almak çok zor değil. Bu neden ile bazı kötü niyetli çalışanların arzu ettikleri taktirde sağlık kuruluşlarından bu raporu temin ettiği taktirde hem Sosyal Güvenlik Kurumu hemde işverenler problem yaşamaması adına bir takım önlemler alınmaktadır. Aslında alınan bu önlemler neticesinde kurunun yanında yaş yanıyor ama bulunduğumuz şartlar içerisinde ne yazık ki yapacak bir şey bulunmamakta.

 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası‘nın 18. Madde 1. Fıkrası b bendinde;

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

İfadelerine yer verilmiştir.

Ücret ne demektir?

Ücret ile ilgili, 4857 Sayılı İş Kanunu‘nun  32. Maddesi‘nde;

“Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.”

İfadelerine yer verilmiştir.

Bu kanun maddesi gereği iş yerinizden maaş almanız için öncelikle fiilen çalışmak zorundasınız. Kural olarak ücret sadece görevli olduğunuz iş yerinde yapmış olduğunuz bir iş karşılığında ödenir.

Bunun istisnaları, yani çalışmadan çalışmış gibi ücret ödenmesi gereken günler ( hafta tatili, bayram, yıllık izin gibi)  kanunda ayrıca belirtilmiştir. Fakat hastalık halinde alınan raporlarda, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geçici iş göremezlik ödeneği verilmeyen ilk iki gün için  işveren tarafından ücret ödenip ödenmeyeceği  konusunda 4857 Sayılı İş Kanunu‘muzda net bir bir hüküm bulunmamaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşlarından almış olduğunuz iki günlük istirahatleriz ile ilgili işvereninizden iki günlük ücretinizi ödemesi konusunda herhangi bir yaptırımda bulunamazsınız. Bu durum tamamen işvereninizin inisiyatifindedir.

İşvereniniz arzu eder ise sizin ücretiniz de herhangi bir kesinti yapmadan size ödeme gerçekleştirebilir.

2 günlük rapor parasını kim öder?

İşçi ile işveren arasında imzalanmış bir iş sözleşmesinde ya da toplu iş sözleşmesinde, işçinin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan tahsil edemediği geçici iş göremezlik ödeneğinin iki günlük istirahat süresi için işverenin işçinin ücretini ödeneceğine dair bir hüküm varsa, işverenin işçiye söz konusu iki gün için ücretini ödemesi gerekmektedir. Ama eğer bu tarz bir madde söz konusu değil ise, işçi 2 günlük raporunun ödemesi için işverenine herhangi bir yaptırımda bulunamaz.

Ücret kesilmez ise sigorta primleri de tam gösterilmelidir.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi eğer işvereniniz sizin almış olduğunuz istirahat nedeniyle ücretinizi kesmez ve maaşınızı tam yatırırsa, sigorta primlerinizi de tam göstermek durumundadır. Yani işvereninizin istirahatinize rağmen maaşızda herhangi bir kesinti uygulamayıp tam ödemesi durumunda,en azından sigorta primlerinden keseyim. ” deme şansı bulunmamaktadır. Eğer işverenler raporlu olduğu için çalışmayan işçileri ile ilgili tam ücret ödemesi yapacak ise, sigorta primlerini de aynı bağlamda tam göstermek zorundadır. Bknz: Ne kadar Rapor ( istirahat ) parası alabilirim?

Rapor parası alma şartları nelerdir?

Sigortalının hastalık nedeniyle sağlık kuruluşlarından alacağı rapor neticesinde iş göremezlik ödeneğinden faydalanabilmesi için  rapor tarihinden itibaren geriye dönük son bir yıl içinde en az  90 gün prim ödenmiş olması şartı aranır. Hastalık öncesi verilen istirahat raporlarında istirahat süresinin 3. gününden önce mevcut sigortalıya kurum tarafından iş göremezlik ödeneği ödenir. (iş kazaları ve meslek hastalıkları hariç)

İş kazaları ve meslek hastalıkları için herhangi bir prim şartı bulunmamaktadır. İş kazası ya da meslek hastalığından dolayı rapor alan işçi, bir gün bile sigortası olsa dahi rapor parasından yüzde yüz oranında faydalanacaktır. 

Sigortalı kadının  doğum öncesi sekiz hafta ve  doğum sonrası sekiz hafta olmak koşuluyla 16 hafta yasal istirahat süresi bulunmaktadır. ( çoğul gebelikte doğum öncesi istirahat süresi on haftadır. ) Kadın işçinin de bu istirahat neticesindeSosyal Güvenlik Kurumu’ndan rapor parasını alabilmesi için rapor tarihinden önce geriye dönük son bir yıl içerisinde 90 gün priminin bulunması gerekmektedir.

Rapor parası nasıl alınır?

Rapor parası, raporunuzun bitiş tarihinden itibaren işverenin onayı ile beraber yaklaşık 7-10 gün içerisinde PTT şubelerine gönderilir. Burada önemli olan raporun işveren tarafından onayının bir an önce yapılmasıdır. Onay ne kadar geç yapılır ise, doğal olarak Ödeneğin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından PTT’ye aktarımı da o kadar gecikecektir.

SGK rapor paraları diğer ismi ile geçici iş göremezlik ödemeleri 20 Temmuz 2017 tarihinden itibaren PTT aracılığı ile ödenmekte. Eğer SGK sisteminde tanımlı bir hesabınız söz konusu değil ise ödemenizi herhangi bir PTT şubesinden iki ay içerisinde alabilirsiniz. İki aylık süre içerisinde tahsil edilmeyen ödenekler Sosyal Güvenlik Kurumu’nun emanet hesaplarına aktarılır.

Rapor paranızın emanete aktarılması korkulacak bir durum değildir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Telefon hattı olan ALO 170’i arayarak. Mevcut rapor parasınızın tekrardan PTT şubelerine aktarımını talep edebilirsiniz.

Ne kadar rapor parası alabilirim?

Ne kadar rapor parası alacağınız konusunda net bir şey söyleyemeyiz. Çünkü alacağınız rapor parası sizin kazancınız ile alakalı bir durumdur. Örnek hesaplama tablosunu görmek ve konu hakkında fikir sahibi olmanız için Ne kadar Rapor ( istirahat ) parası alabilirim? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

2 günlük rapor parası kesilir mi?
classic.svg?mailpoet version=3.77 - 2 günlük rapor parası kesilir mi?

Abonelik!

+2000 abone arasına katılın. İlk sizin haberiniz olsun.

Asla istenmeyen posta göndermeyeceğimize söz veriyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza göz atın.

Cevap yok

  1. Umut ULU

Cevap