Yeni iş arama izni nedir?

soru işareti 1526450194 1024x512 - Yeni iş arama izni nedir?

Yeni iş arama izni nedir?

 

Yeni iş arama izni nedir?

Yasal düzenleme gereği 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince, iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun yazılı olarak ve bildirim süresine bağlı kalınarak diğer tarafa bildirilmesi esastır. Çalışma sürelerine bağlı olarak 2 ile 8 hafta arasında değisen sürelerle bildirim süresi uygulanmaktadır. İş sözleşmesinin bildirim süresine bağlı kalınarak feshi halinde, bildirim süresi boyunca işçiye yeni iş arama izni verilmektedir.

Sigortalının, iş yerinde ki kıdemi;

  • 0-6 ay arasında ise, 2 hafta,
  • 6 ay, 1.5 sene arasında ise 4 hafta,
  • 1.5 sene ile 3 sene arasında ise 6 hafta,
  • 3 sene ve üzerinde ise 8 hafta,

Bildirim süresi bulunmaktadır.

Deneme süreli iş sözleşmelerinde, deneme süresi içerisinde gerçekleşen fesihler de bildirim sürelerine riayet edilmez. Detaylı bilgi için Deneme süresi iki ay olmak zorunda mı? ve Deneme süresinde işçinin hakları nelerdir? başlıklı yazılarımıza göz atabilirsiniz.

Yeni iş arama izni, bildirim süreleri içerisinde günde 2 saat olarak uygulanmakta olup, işçi yazılı talepte bulunarak bu izinleri birleştirerek kullanabilmektedir. İzin sürelerinin birleştirilmek istenmesi halinde izin kullanılacak günlerin bildirim süresi içinde kalmasının sağlanması gerekmektedir.

Yeni iş arama izni toplu kullanılabilir mi?

İşçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir, ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işverene bildirmek zorundadır. İşveren bu sürede işçiyi çalıştırır ise alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı ödemekle yükümlüdür.

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 27. maddesi’nde konu ile ilgili aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir.

Yeni iş arama izni

Madde 27– Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır.

İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir.

İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.

Yeni iş arama izni ücreti nasıl hesaplanır?

Burada hesaplama yaparken, fazla mesai hesaplamasından farklı bir yöntem uygulamayacaksınız.

Brüt maaşınız, aracılığıyla saat ücretinizi bulduktan sonra bunu 2 ile çarpıp, çıkan sonucu kaç saat yeni iş arama izni kullanmadıysanız onunla çarpmanız, sizi doğru sonuca götürecektir.

Örnek:

Brüt maaş : 2.943,00TL.

2.943,00/ 225 = 13,08  TL. 1 saat ücreti Bknz: İşçinin bir saatlik ücreti nasıl hesaplanır?

Kullanılmayan yeni iş arama izni yüzde yüz zamlı ödeneceği için saat ücretini 2 ile çarpıyoruz.

13,08* 2 = 26,16 TL.  1 saat zamlı saat ücreti

Zamlı saat ücretinizi de ihbar süreniz içerisinde kaç saat yeni iş arama izni kullanmadıysanız onunla çarpıp sonuca ulaşıyorsunuz.

Diyelim ki siz bir süre yeni iş arama izninizi kullandınız ama daha sonra işvereniniz çağırdı ve 3 gün kullanmadınız.

26,16* 6 = 156,96 TL. 3 gün ( 6 saat ) kullanılmayan yeni iş arama iznine istinaden ödenecek tutar.

Diyelim ki siz bir süre yeni iş arama izninizi kullandınız ama daha sonra işvereniniz çağırdı ve 20 gün kullanmadınız.

26,16 * 40 = 1.046,40 TL20 gün ( 40 saat ) kullanılmayan yeni iş arama iznine istinaden ödenecek tutar.

( Hesaplama işleminde brüt asgari ücret baz alınmıştır )

Yeni iş arama izni nedir?

 

Cevap