İşçinin bir saatlik ücreti nasıl hesaplanır?

saat 1480657899 300x202 - İşçinin bir saatlik ücreti nasıl hesaplanır?

İşçinin bir saatlik ücreti nasıl hesaplanır?

 

İşçinin bir saatlik ücreti nasıl hesaplanır?

Genellikle işçi ve işverenler arasında problemlere sebep olan saat ücreti hesaplamak aslında çok kolaydır.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 63. Maddesinde çalışma süreleri ile ilgili;

Madde 63 – Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.

İfadelerine yer verilmiştir.

Yukarıda ki kanun maddesinden de anlaşılacağı gibi işçinin haftalık çalışma süresi minimum 45 saat olarak belirlenmiştir.

Aynı kanunun 46. Maddesinde de;

Madde 46 – Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.

İfadelerine yer verilmiştir.

Yani kanuna göre işçiye haftada en az 24 saat kesintisiz hafta tatili verilmesi gerektiği göz önüne alındığında, bu 45 saatin 6 güne dağıtılması gerektiği hususu ortaya çıkmaktadır.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 63. Maddesi’ne  göre;

Haftalık 45 saatlik çalışma süresi aksi kararlaştırılmazsa haftanın çalışılan günlerine eşit olarak bölünmek suretiyle uygulanmak zorundadır.

Bu durumda hesap rahatlıkla ortaya çıkacaktır. İşçinin bir günlük çalışma süresi 7,5 saattir. O halde bir saatlik ücreti de buna göre hesaplanmalıdır.

Hesaplama işlemi nasıl yapılmaktadır.

İşçinin aylık ücreti 30’a bölündükten sonra, çıkan sonuç 7,5’a tekrardan bölündüğü taktirde  işçinin bir saatlik bulunabilir.

Ya da daha kolay olmak kaydı ile işçinin aylık ücretini 225’e bölerseniz şayet işçinin saat ücretini bulabilirsiniz.

İş Kanunu’nda 225 ibaresi nerede geçmektedir?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 63. maddesi, haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğunu, aksi kararlaştırılmadıkça bu sürenin çalışma günlerine eşit olarak dağıtılacağını hükme bağlamaktadır. Buna göre, haftanın altı günü çalışılan bir iş yerinde günlük çalışma süresi 7.5 saat olacaktır.

SGK işlemlerinde ay 30 gün olarak dikkate alınmakta, dolayısıyla aylık çalışma süresi de 30×7.5=225 saat olarak uygulanmaktadır.

 

İşçinin bir saatlik ücreti nasıl hesaplanır?

5 Yorumlar

  1. mahmut akdeniz
    • admin
  2. elmas kaya
    • admin
  3. elmas kaya

Cevap

*