noyorumlar

Yasal süresi dışında E-Bildirge verilebilir mi?

Yasal süresi dışında E-Bildirge verilebilir mi?

Soru: Merhaba biz bir şubemizin Ağustos 2016 yılına ait E-bildirgesini kuruma vermeyi unutmuşuz. E-bildirge sisteminden Ağustos ayına dair bildirge vermemize sistem izin vermiyor, ne yapacağız? Bilgi verebilir misiniz? İyi çalışmalar.

Cevap:

Merhabalar,

Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmemesi halinde, süresi dışında düzenlenen belgelerin internet ortamında gönderilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle süresi dışında Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilecek aylık prim ve hizmet belgelerinin kağıt ortamında düzenlenerek işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine elden verilmesi veya posta kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir.

Aylık prim ve hizmet belgesi kağıt ortamında nasıl düzenlenir?

Kağıt ortamında düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesine;

 • İş yerinin sicil numarası,
 • İş yerinin unvan ve adres bilgileri,
 • Sigortalı T.C. kimlik numarası,
 • Sigortalının adı soyadı,
 • Sigortalının ilgili ayda kaç gün çalıştığı,
 • Sigortalının kazanç tutarı,
 • Düzenlenen belgenin asıl, ek ya da iptal mahiyetinde olduğu,
 • Düzenlenen belgenin hangi yıl ve hangi aya ait olduğu,
 • Belge türü ( normal çalışan, emekli vb.)

Bilgileri yazılarak düzenlenir.

Bu belgelerden ikişer nüsha düzenlemiz gerekmektedir. Çünkü bir tanesi görevli memur tarafından kayıt altına alınarak size geri verilecektir. Size verilen belgeyi ileride yaşanacak olası bir probleme karşı dosyanız da muhafaza etmeniz son derece önemldir.

Bunların dışında herhangi bir dilekçe ya da bir evrak hazırlamanıza gerek bulunmamaktadır.

Yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgeleri doğrudan işleme alınır mı?

Aylık prim ve hizmet belgeleri SGK’ya yasal süresi içinde verildiği takdirde herhangi bir incelemeye tabi tutulmaksızın doğrudan işleme alınır iken, yasal süresi geçirildikten sonra SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin işleme alınması bazı şartlara bağlanmıştır.

 • Yasal verilme süresinin sona erdiği tarihi takip eden üç aylık süre içinde verilmiş ise belgede kayıtlı sigortaların işe giriş bildirgeleri yasal süresi içinde verildiği veya yasal süresi dışında verilmiş olmakla birlikte aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan önceki bir tarihte verildiği takdirde herhangi bir incelemeye tabi tutulmaksızın işleme alınmaktadır.
 • Yasal verilme süresinin sona erdiği tarihi takip eden üç aylık süre içinde verilmiş olmasına rağmen belgede kayıtlı sigortaların işe giriş bildirgeleri hem yasal süresi dışında, hem de aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki bir tarihte verilmiş ise, bu durumda SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılacak denetimlere istinaden, belgede kayıtlı sigortalıların bu işyerinde çalıştıkları kanaatine ulaşılması halinde işleme alınmaktadır.
 • Yasal verilme süresinin sona erdiği tarihi takip eden üç aylık süre geçirildikten verilmiş olması halinde, SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılacak denetimlere istinaden, belgede kayıtlı sigortalıların bu işyerinde çalıştıkları kanaatine ulaşılması halinde işleme alınmaktadır.

Aylık prim ve hizmet belgelerinin süresi dışında verilmesinin bir cezası var mıdır?

Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi geçirildikten sonra verilmesi halinde;

 • Belgenin asıl nitelikte olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında,
 • Belgenin ek nitelikte olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında,

idari para cezası uygulanmaktadır.

Yasal süresi dışında E-Bildirge verilebilir mi?

Cevap