noyorumlar

Kıdem tazminatı fonunun avantajları nelerdir?

Kıdem tazminatı fonu – Kıdem tazminatı fonunun avantajları nelerdir?

Bilindiği üzere mevcut kıdem tazminatı sisteminde kendi isteği ve kusuru dışında işten ayrılan kişilerin tazminat hakları bulunuyor. Kendi isteği ve kusuru ile işten ayrılan sigortalılara kıdem tazminatı ödenmiyor.

Hükümetin ‘sıfır mağduriyet’ sözü verdiği kıdem tazminatı modeli şekillendi. Buna göre, kıdemde 30 gün esası korunurken, gelir endeksli bir fon sistemi kuruluyor.

Bir gün çalışan da kıdem alırken; yeni işe girenler için sisteme girmek zorunlu olacak, eski çalışanlar için gönüllülük esası uygulanacak. İstifa eden de işyeri iflas eden de kıdem tazminatını alabilecek.

Sistem herhangi bir problem olmaz ise 2017 yılında hayata geçirilecek.

Şuan ki sistemde kıdem tazminatına hak kazanılması için;

 • Sigortalının işten ayrılış tarihinden önceki son 1 yıl kesintisiz olarak çalışmış olması,son bir yıl içinde 360 gün olması,
 • Kendi isteği ve kusuru dışında işten ayrılmış olması,
 • Askerlik sebebiyle işten ayrılmış olması,
 • Evlenen kadınların evlenme tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde işten ayrılmış olması,
 • Sağlık sorunları nedeniyle işten ayrılmış olması,
 • Zorlayıcı sebepler yüzünden işten ayrılmış olması,
 • İşverenin ahlak kurallarına aykırılığı nedeniyle işten ayrılmış olması,
 • İşçinin vefat etmiş olması,

Gerekmektedir.

Kıdem tazminatı fonunun işçi için avantajları nelerdir?

 • Özellikle özel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren personel çalıştırılmasına dayalı işler dışındaki diğer projelerde çalışanlar da kıdem tazminatına hak kazanacak.
 • İstifa edenin kıdemi yanmayacak. İşçi istifa bile etse kıdem tazminatı birikecek ve hak ettiğinde bu süreler için fondan ödeme yapılacak,
 • İşveren iflas etme veya ödeme güçlüğüne düşse bile işçinin kıdem tazminatı hakkı yanmayacak,
 • Bir yıldan az çalışanlar da kıdem tazminatından yararlanacak,
 • İşçi alamadığı kıdem tazminatı için mahkemelik olmayacak, dava masrafı ödemek zorunda kalmayacak,
 • Kıdem tazminatı hakkı olmayan İş Kanunu kapsamı dışında kalan işçiler de kıdem tazminatından yararlanabilecek,
 • İşçi daha iyi bir iş bulduğunda işini değiştirebilecek, Böylece tazminat alarak işten atılmak için işçinin işvereni ile problem yaşamayacak.

Uygulama hayata geçirildiği taktirde kıdem tazminatına hak kazanılan haller de bir takım değişikliğe gidilecek.

Artık haklı neden ile fesih olayı neredeyse tarih olacak. Yazımızın başında beyan ettiğimiz gibi, şuan ki mevcut sistemde bir takım değişiklikler olacak ve ” kıdem tazminatı ” fonuna geçildiği taktirde artık;

 • Evlenen kadın işçi için kıdem tazminatı hakkı,
 • 15 yıl 3600 prim gün sayılı ile emeklilik sonucu kıdem tazminatı hakkı,
 • Askere giden çalışanın kıdem tazminatı hakkı,

tarih olacak ve artık bu üç hak nedeni ile kıdem tazminatı alarak iş akdi sonlandıralamayacak.

Yani artık kimse, evlendim kıdem tazminatımı alıp işten ayrılabilir miyim? Askere gidiyorum kıdem tazminatımı alabilir miyim? gibi sorunlar ile karşılaşmayacak.

Kıdem tazminatı fonu

 

 

Cevap