noyorumlar

Yabancı çalışanlar agi alır mı?

soru işareti 1522867947 1024x563 - Yabancı çalışanlar agi alır mı?

Yabancı çalışanlar agi alır mı?

 

Yabancı çalışanlar agi alır mı?

Soru: Merhaba, bir tane yabancı işçi çalıştırmaya başlayacağız. Genel olarak tüm işlemleri bitirdim, başvuruları tamamladım fakat kafama takılan bir konu var. Bildiğiniz gibi, tüm personel aile geçim indirimden faydalanıyor. Yabancı çalışanlar agi alır mı? Yabancı çalışanların bordrolarını hazırlarken agi hesabını dikkate alacak mıyız? Teşekkür ederim, iyi çalışmalar.

Cevap:

Merhabalar,

Çalışma hayatımızda çok fazla sıklık ile karşılaşmasak da zaman zaman yabancılar agi’den yararlanabilir mi sorusu ile karşılaşıyoruz. Bu neden ile yabancı uyruklu çalışanların ülkemizde gelir elde etmesinin sonucunda bordrolarında asgari geçim indirimi uygulanıp uygulanmayacağı konusuna değineceğiz.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre, “gerçek usulde vergilendirilen” , “Türkiye’de yerleşik” çalışanlar  “tam mükellefiyete tabi” olup, bu kişilerin elde ettikleri ücret gelirlerine agi uygulanmaktadır.

 Türkiye’de Yerleşik Olma

Gelirler Vergisi Kanunu’nun 4. Maddesi‘ne göre;

İkametgahı  Türkiye’de  bulunanlar. (İkametgah bir kimsenin yerleşmek niyeti ile oturduğu yer olup, Medeni Kanunun  19’uncu  ve  müteakip maddelerinde açıklanmıştır)

Bir  takvim  yılı  içinde  Türkiye’de  devamlı  olarak  altı  aydan  fazla  oturanlar  (Geçici  ayrılmalar Türkiye’de oturma süresini kesmez).

Türkiye’de yerleşmiş sayılırlar.

Tam Mükellefiyete Tabi Olma

Gelirler Vergisi Kanunu’nun 3/1 maddesine göre;

Türkiye’de  yerleşmiş  olan  gerçek kişilerin Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmıştır.

Bu açıklamalar doğrultusunda Türkiye’de bir işletmede ücret karşılığı çalışan ve Türkiye’ye yerleşmek için gelip altı aydan fazla kalması nedeniyle tam mükellef kapsamına giren yabancı çalışanlar Asgari Geçim İndiriminden yaralandırılacaklardır.

 

Yabancı çalışanlar agi alır mı?

Cevap