Ücretsiz izin kıdeme dahil midir?

lira 1505886656 300x200 - Ücretsiz izin kıdeme dahil midir?

Ücretsiz izin kıdeme dahil midir

 

Ücretsiz izin kıdeme dahil midir?

Soru: Merhaba, bir işçimizin iş akdini feshediyoruz fakat bu arkadaşın bir takım nedenlerden ötürü 7 aylık ücretsiz izin durumu mevcut. Biz firma olarak kıdem tazminatını hesaplarken bu 7 aylık süreyi dikkate alacak mıyız? Teşekkür ederim.

Cevap:

Merhabalar,

Eski 1475 Sayılı İş Kanunu’nun halen yürürlükte olan 14. maddesi gereğince ödenen kıdem tazminatında son brüt ücret ile son bir yıl içinde ücret dışında ödenmiş para ve parayla ölçülmesi mukabil bütün ödemelerin dâhil edilmesi gerekir.

İşçinin çalışmadan geçirdiği ücretsiz izin süreleri, grev ve lokavtta geçen süreleri, kıdem tazminatına esas süreye eklenemeyeceği gibi son bir yıl içinde ücretsiz izin alınmışsa bu durumda işçinin son bir yıl içinde aldığı ücret dışı ( ikramiye-prim ) gibi ödemelerin bir günlük tutarını bulmak için de 365’e bölünemez.

İşçinin kıdemi, işe başladığı tarihten iş sözleşmesinin sona erdiği tarih arasındaki süredir. Yargıtay’da, işçilerin ücretsiz izin süresinin (Yarg.9.HD.16.1.1996, E.1995/24545, K.1996/62) kıdem süresine dahil edilmeyeceği görüşündedir.

Ücretsiz izinde geçen süreler kıdem tazminatına esas süre bakımından dikkate alınmaz

Bir Yargıtay kararında,  ücretsiz izin ve çalışılmayan bu sürenin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması ve bu  süre için ikramiye alacağının hesaplanmasının hatalı olduğu vurgulanmıştır. Bu karar neticesinde işçinin ücretsiz izinli olduğu günler kıdem süresine eklenmeksizin bir hesaplama yapılarak kıdem tazminatı saptanmalıdır. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin E. 2004/27343,K. 2005/15958,T. 9.5.2005 )

Ücretsiz izin kıdeme dahil midir?

Cevap yok

Cevap

*