Toplu işe giriş işten çıkış uygulaması

toplu 1475564891 300x211 - Toplu işe giriş işten çıkış uygulaması

Toplu işe giriş işten çıkış uygulaması

Toplu işe giriş işten çıkış uygulaması

Bilindiği gibi sigortalı çalıştıran işverenler işe giren sigortalılar için en geç sigortalı çalışmaya başladığı günden önce (tarım, inşaat, balıkçılık işyerleri ile ilk defa tescil edilen işyerleri hariç) sigortalı işe giriş bildirgesini Sosyal Güvenlik kurumu’na elektronik ortamda iletmek ile yükümlü. Aynı zamanda işten ayrılan sigortalılar için de en geç işten ayrılış tarihini takip eden onuncu güne kadar işten çıkış bildirgesini de vermek zorunda.

Mevcut uygulamada her sigortalı için işe giriş bildirgesi ile işten ayrılış bildirgesinin kuruma ayrı ayrı verilmesi gerekmekteydi. Bu da büyük işletmeler için kimi zaman bir takım problemler oluşturmakta ve görevli memurlar için zaman kaybı yaşatmaktaydı.

Sosyal Güvenlik Kurumu nihayet bu duruma bir el attı ve Sigortalı işe giriş bildirgesi ile sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin toplu olarak verilebilmesini sağlayacak uygulama geliştirip, hayata geçirdi.

Toplu işe giriş ve toplu iştemn çıkış uygulaması

Birden fazla sigortalı çalıştıran işverenler için işe giriş ve işten ayrılış bildirgesinin toplu olarak alınmasına yönelik olarak “İşveren-Sigortalı İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgeleri (4/a)” programına“Toplu işe giriş ve ayrılış bildirge girişi” menüsü ilave edilmiştir.

Bu program vasıtası ile 4a sigortalıların işe giriş ve işten çıkış bildirimleri toplu olarak yapılabilir. Toplu bildirimin yapılabilmesi için Xml dosyalarının oluşturulup sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Xml dosyaları  hazırlanırken kurum sitesinde bulunan xsd dosyaları dikkate alınmalı ve xsd dosyalarında belirtilen kurallara uyulmalıdır.

Öncelikle  işe giriş ve işten çıkış için xml dosyaları oluşturulmalı ve kurum sitesine yüklenmelidir.

Yasal süresi dışında verilen işe giriş ya da işten çıkış bildirgesi toplu olarak verilebilir mi?

Toplu kayıt giriş programlarında yasal süresi dışında verilen işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri alınmamakta olup bu kayıtların tek giriş yapılarak girilmesi gerekmektedir.

İşe giriş bildirgesi verilmeyen sigortalı için işten ayrılış bildirgesi verilemeyecek

İşten ayrılış bildirgesinin toplu olarak alınmasında sigortalının o işyerinden işe giriş bildirgesi verilip verilmediği hususları program tarafından kontol edilmektedir.

 

Toplu işe giriş işten çıkış uygulaması

 

round black.svg?mailpoet version=3.74 - Toplu işe giriş işten çıkış uygulaması
mailbox@3x - Toplu işe giriş işten çıkış uygulaması

Hey merhaba 1f44b - Toplu işe giriş işten çıkış uygulaması

Her hafta, gelen kutunuza harika içerikler almak için kaydolun.

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.

Cevap