noyorumlar

Şirket ortağı kendini sigortalı gösterebilir mi?

soru işareti 1502970942 300x200 - Şirket ortağı kendini sigortalı gösterebilir mi?

Şirket ortağı kendini sigortalı gösterebilir mi?

 

Şirket ortaklarının, ortağı oldukları kendi şirketlerinden SGK’lı (4/a) olarak bildirilmeleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun  53. maddesi ile“… kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler.” tanımlaması ile yasaklanmıştır.

Şirketin ortağı veya sahibi olan kişiler kendi şirketlerinde SGK’lı olarak göstermeleleri ne yazık ki mümkün değildir. Ayrıca, şirket sahibi veya ortağı oldukları gün itibariyle 4/b sigorta primi ( eski adıyla Bağ-Kur) ödemeleri başlayacaktır.  Bu nedenle daha öncesinde bir SGK’lı olma durumu söz konusuysa, bunu sonlandırmaları gerekmektedir.

Şirket ortağı kendini sigortalı gösterebilir mi?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca;

Şirket sahibi veya ortağını kendi şirketinde SGK’lı yani 4/a’lı olarak göstermek mümkün değildir. Fakat, 1 Ekim 2008 tarihten önce kendi şirketinde SGK’lı yani 4/a’lı  olarak gösterilenler için kazanılmış haklar kaybedilmiyor. Yani, 1 Ekim 2008 öncesinde kendi şirketinde SGK’lı 4/a’lı olarak çalışan kişiler, bu tarihten sonra da SGK’lı 4/a’lı olarak gösterilmeye devam edebilme hakkına sahipler.

Fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus; prim ödemenin hiçbir şekilde kesintiye uğramamasıdır. Eğer bir ay prim ödenmezse, kişi kendi şirketinde SGK’lı ( 4/a) olarak gösterilme hakkını kaybeder ve bir daha kendi şirketinde SGK’lı 4/a’lı olarak gösterilemez. Fakat prim ödemesinde herhangi bir kesinti olmaz ise, kendi şirketinde SGK’lı ( 4/a ) olarak gösterilmeye devam edebilir.

Limited şirketlerinde ki müdürlerin sigortalılığı nasıldır?

Limited şirket müdürlerinin sigortalılık statüleri (4/a, 4/b veya 4/c), SGK tarafından, ortağın şirketteki durumuna göre belirlenmektedir. Yani, limited şirketin müdürü olan kişinin aynı zamanda şirkete ortaklığı da var ise, 4/b sigortalısı (eski adıyla Bağ-Kur) sayılmaktadır. Limited şirketin müdürünün şirkette ortaklığı yoksa şirkette hizmet akdi ile çalıştığı kabul edilerek 4/a sigortalısı kabul edilmektedir.

İşçi ikinci bir işte çalışabilir mi?

4857 Sayılı İş Kanunu’nda bu konu ile ilgili net bir hüküm bulunmadığı için bu konuda belirleyici olan, işveren ile işçinin imzalamış oldukları iş sözleşmesidir. İş sözleşmesinde ikinci işte çalışma yasağı yoksa ya da buna izin verilmişse işçi ikinci bir işte çalışabilir. İş sözleşmesinde başka bir işte çalışma peşinen yasaklanmışsa işçinin ikinci bir işte çalışması söz konusu değildir. Bu konu ile daha detaylı bilgi almak için “işçi ikinci bir işte çalışabilir mi?”  başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Şirket ortağı kendini sigortalı gösterebilir mi?

Cevap