Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi nedir?

work 1513920459 1024x768 - Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi nedir?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi nedir?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi nedir?

Ortak sağlık güvenlik birimi, iş yerlerinde iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli personele sahip ve bakanlık aracılığıyla yetkilendirilmiş birimlerdir.

Ortak sağlık ve güvenlik birimleri, sağlık ve güvenilir bir çalışma ortamı oluşturmak üzere işin normal akışını aksatmaksızın verimli bir çalışma ortamının sağlanması amacıyla iş yerlerinde;

  • İşçilerin sağlık gözetimi,
  • Çalışma ortamının gözetimi,
  • Risk değerlendirmesi,
  • Acil durum eylem planı,
  • Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme,
  • İlk yardım ve acil müdahale,
  • Kayıt ve istatistik,

Görevleri ile benzeri görevleri yerine getirmek ile yükümlüdür.

Neden Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile çalışmalısınız?

Bir zorunluluk olarak işverenlerin karşısına çıkan OSGB, periyodik kontroller, yıllık değerlendirme raporu, işçilerin sağlığı ve işin aksamadan, sağlık problemlerine sebep olmadan gerçekleştirilmesi iş kazalarının ve meslek hastalıklarının geleceğe yönelik engellenebilmesi gibi durumlar için büyük bir avantajdır.

Yıllık değerlendirme raporu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına göre düzenleniyor ve iş güvenliği ve sağlığına yönelik olarak gerçekleştirilen tüm faaliyetleri yıllık bir rapor olarak sunulmalı ve işverence imzalanarak kayıt altına alınmalıdır. Kısacası bu sayede işveren de, işin işleyişi ve gelişimi ile ilgili olarak geliştirme çalışmalarına gidilebiliyor, çerçeveyi daha net görebiliyor. Varsa aksama yaşatan güvenlik ve sağlık sıkıntılarında çözüm yolları aranabiliyor. Dolayısıyla OSGB, iş yerlerinde büyük bir rol üstlenmektedir.

Zorunluluk olmaktan öte bir gereklilik olarak, varlığını sürdüren birim, yıl boyunca iş yerlerine destek sağlamaktadır. Dileyen iş yeri sahipleri, bu hizmeti danışman firmalardan da alabiliyor ki bu hizmet aslında daha fazla kalite anlamına gelmekte. Böylece görev daha profesyonel ellere emanet edilmiş oluyor ve maksimum kalitede bir iş güvenliği ve sağlığı temin edilmiş oluyor

Ortak sağlık ve güvenlik birimleri iş yerlerinde;

  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ruhunu oluşturan, gerçekçi yaklaşımlarla çağdaş bir İş sağlığı ve Güvenliği sistemi oluşturulmasını sağlar,
  • İşveren tarafından tutulması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği dosyalarının, firmanız adına eksiksiz ve sistemli bir şekilde arşivlenmesini sağlar,
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından firmanıza yapılacak olan bir denetimde size rehber ve yardımcı olur,
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi nedir?

 

Cevap