07 Puantaj kayıtları GSS borcundan kurtarır mı?

eksik 1513767943 1024x768 - 07 Puantaj kayıtları GSS borcundan kurtarır mı?

Eksik gün nedeni 07 Puantaj kayıtları GSS borcundan kurtarır mı?

 

Eksik gün nedeni 07 Puantaj kayıtları GSS borcundan kurtarır mı?

Soru: Merhaba, bir öğretim kurumunda kısmi süreli çalışma karşılığı öğretmenlik yapıyorum. Sigortam çalıştığım gün üzerinden yatıyor. Benim normal şartlarda sigortamı 30 güne tamamlamam gerekiyor ama bir arkadaş bana, işverenimin eksik gün bildirimimi 07-puantaj koduyla SGK’ya bildirir ise GSS borcu çıkmayacağını söyledi. Araştırdım ama sağlıklı bir yanıt bulamadım. Bu doğru mu? İşverenim bu şekilde eksik gün bildirimi yaparsa ben Genel Sağlık Sigortası borcundan kurtulur muyum? Şimdiden çok teşekkür ederim.

Cevap:

Aslında yanlış bilgi değil duyduklarınız. Sadece bilgi güncel değil. Evet eskiden, ayda 30 günden az Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirildiğinizde, eksik gün sebebi olarak kod 07 olarak yani puantajlı çalışma olarak bildirildiği zaman 30 günden eksik kalan süreler için Genel Sağlık Sigortası primi ödemekten kurtuluyordunuz.

Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışan sigortalıların ay içinde eksik kalan sürelerine ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanmasına ilişkin uygulama, 07/09/2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6745 sayılı Kanunla 01/10/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.

Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar,ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ile 5510/Ek-9. madde kapsamında çalışanların eksik kalan süreler için Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmasında 6745 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır

Eksik gün nedeni “07-Puantaj kayıtları” seçilen sigortalılar GSS kapsamına alındılar.

30/09/2016 tarihinden önce eksik gün nedeni “06-Kısmi istihdam” ve “17-Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma” seçeneği tercih edilen sigortalılar ile 5510/Ek-9. madde kapsamında ay içinde 10 günden fazla çalışan sigortalıların eksik bildirilen sürelere ilişkin Genel Sağlık Sigortası primlerini 30 güne tamamlamaları zorunluydu.

6745 sayılı Kanunla, 5510 sayılı sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun 88. maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi  “3. maddenin üçüncü fıkrası kapsamına girenler hariç olmak üzere; 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857 sayılı Kanunun 13. ve 14. maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ile bu Kanunun ek 9. maddesinin birinci fıkrasına tabi olanlardan ay içerisinde yirmi gün ve daha az çalışanlar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin otuz güne tamamlanması zorunludur.” şeklinde değiştirilmesinin ardından, 01/10/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere eksik gün nedeni 06-Kısmi istihdam” ve “17-Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma” seçeneğinin yanı sıra “07-Puantaj kayıtları” seçilen tercih edilen sigortalıların da eksik kalan sürelere ilişkin GSS primleri 30 güne tamamlanacaktır.

Kısmi süreli çalışmakla birlikte başka birinin bakmakla yükümlüsü olan kişiler Genel Sağlık Sigortası kapsamından çıkartıldılar.

30/09/2016 tarihinden önce 4857 sayılı İş Kanunu‘nun 13. ve 14. maddelerine istinaden kısmi süreli ve çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde 30 günden az çalışan sigortalılar, başka birinin bakmakla yükümlü oldukları kişiler olup olmadığına bakılmaksızın ay içinde eksik bildirilen süreler için Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmışlardı.

6745 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun 3. maddesine eklenen4857 sayılı İş Kanunu’nun 13. ve 14. maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ve bu Kanunun ek 9. maddesinin birinci fıkrasına tabi olarak çalışanlardan ay içerisinde otuz günden eksik prim ödeme gün sayısı bulunanlar, sigortalı çalışmama şartı hariç birinci fıkranın (10) numaralı bendinde yer verilen diğer şartları haiz olmaları kaydıyla otuz günden eksik günleri için genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılır.” fıkrası uyarınca 01/10/2016 tarihinden itibaren eksik gün nedeni 06-Kısmi istihdam”, “17-Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma” ve “07-Puantaj kayıtları” seçilen sigortalılar ile 5510/Ek-9. madde kapsamında ay içinde 10 günden fazla çalışan sigortalılar, başka birinin bakmakla yükümlü olduğu kişi iseler eksik kalan sürelere ilişkin Genel Sağlık Sigortası primleri 30 güne tamamlatılmayacaktır.

Eksik Gün Nedenleri

 

Eksik gün nedeni 07 Puantaj kayıtları GSS borcundan kurtarır mı?

Cevap