Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi ertelendi

duyuru 1541049733 300x291 - Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi ertelendi

Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi ertelendi

 

Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi ertelendi

Muhtasar beyanname ve aylık prim hizmet bildirgesinin birleşimine geçiş için belirlenen tarih 1 Temmuz 2018 idi. Fakat, yeni uygulamanın alt yapı sorunlarının devam etmesi, pilot illerde yaşanan aksaklıklar sisteme geçişi engelledi. Daha sonra,  Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi 2018 Ekim ayına ertelenmişti.

27 Ekim 2018’de yayımlanan 30578 sayılı Resmi Gazete ile Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi yine ertelendi.

Ücretlerin gelir vergilerinin kuruma bildirildiği Muhtasar Beyanname ile sigorta primlerinin ve sigortalılık günlerinin bildirildiği Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Temmuz 2019’a kadar ertelenmiştir

Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi‘nin birleştirme ve tek bir ekrandan verilme işlemi  Temmuz 2019‘da başlanacaktır.

Konu ile ilgili Resmi Gazete bildirisini aşağıda bulabilirsiniz.

27 Ekim 2018 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 30578
TEBLİĞ
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (SIRA NO: 5)

MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Diğer maddeleri 1/7/2019 tarihinde”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı müştereken yürütür.

Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi ertelendi

Cevap