SGK işveren primlerinde uygulanan ilave 6 puanlık indirim süresi uzatıldı

İşverenlere müjde ilave 6 puanlık indirim süresi uzatıldı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun  81.maddesi gereğince genelge ekinde belirtilen illerde ve ilçelerde 10 ve üzeri sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerine %5 lik sigorta prim indirimine ek olarak 6 puanlık ilave sigorta prim indirimi verilmektedir.

6486 sayılı kanun ile getirilen bu düzenlemeden hangi işyerleri faydalanalabilir? Bu indirimdan faydalanma şartları nelerdir?

İlave 6 puanlık indirimden faydalanmak için aşağıdaki şartları yerine getirmeniz gerekmektedir.

  • 10 ve üzeri sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri olmak,
  • Kanunda belirtilen il ve ilçelerde işyeri bulunmak ve buralarda sigortalı çalıştırıyor olmak,
  • Aylık prim ve hizmet belgesi‘nin süresi içinde verilmesi gerekmektedir,
  • İşveren prim borçlarının vadesinde ödenmesi ve son ödeme vadesi geçmiş prim borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

İlave 6 puanlık indirimden muaf tutulan işyerleri hangileridir?

  • Kamuya ait işyerleri,
  • Sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan ortaklıklar,
  • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri,
  • 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri,
  • Ziraat Bankası ve Halk Bankası ile bu bankaların, sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketlerin sadece yapım ihaleleri.

üzerine çalışma yapan işyerleri ekstra uygulanan altı puanlık SGK prim indirimden faydalanamaz.

 

342342446666 - SGK işveren primlerinde uygulanan ilave 6 puanlık indirim süresi uzatıldı

6 puanlık SGK işveren primi indirimi

 

42342423477777 - SGK işveren primlerinde uygulanan ilave 6 puanlık indirim süresi uzatıldı

6 puanlık SGK işveren prim teşvik süreleri

 

On ve üzerinde sigortalı çalıştırıldığının tespiti sırasında aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı tüm sigortalılar ile bu kapsamda, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, sigortalı sayısının tespitinde dikkate alınacak, buna karşın aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ve zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler toplam sigortalı sayısı hesabında dikkate alınmayacaktır.

İlginizi çekebilir..  Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi nedir?

Yukarıda yazılı illerdeki işyerlerinde aynı işverene ait birden fazla işyerinin bulunması durumunda ise, asgari 10 sigortalı çalıştırma şartı, işyerlerinin her  biri  için ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Ayrıca, 10 sigortalının hesaplanmasında, taşeronu (alt işvereni) bulunan asıl işverenlerce 10 kişiden az sigortalı çalıştırılmasına karşın, taşeronları tarafından çalıştırılan sigortalı sayısı ile birlikte toplam 10 ve üzerinde sigortalı çalıştırılması durumunda, hem asıl işveren ve hem de taşeronların sigorta primi teşvikinden yararlanmaları mümkün olacaktır.

6 puanlık indirim süresi uzatıldı

 

Cevap

*