noyorumlar

İşsizlik maaşına haciz gelir mi?

para 1473400826 300x194 - İşsizlik maaşına haciz gelir mi?

İşsizlik maaşına haciz gelir mi?

 

İşsizlik maaşına haciz gelir mi?

Günümüz şartlarında işten ayrılan sigortalıların en büyük güvencelerinden birisi işsizlik maaşıdır. İşsizlik maaşı alan sigortalıların ise en çok merak ettiği soruların başında mevcut borçların dolayı işsizlik maaşlarına haciz gelip gelemeyeceğidir.

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 50. maddesinde konuyla ilgili;

“İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. İşsizlik ödeneği, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez.”

İfadelerine yer verilmiştir.

Yukarıdaki hükümden anlaşılacağı üzere işsizlik maaşından yalnızca damga vergisi kesintisi yapılabilmekte ve sadece nafaka borçları için haciz uygulanabilmektedir. Bunların haricindeki diğer tüm borçlar için işsizlik maaşına haciz konulması söz konusu değildir.

İşsizlik maaşı hakkında önemli bilgiler

İşsizlik sigortasından faydalanabilmek  için;

 • Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
 • Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,
 • Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
 • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak, gerekmektedir.

Kim ne kadar süre işsizlik maaşı alabilir?

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

 • 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
 • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
 • 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği (kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla) verilmektedir.

Hangi durumlar da işsizlik ödeneği kesilir?

 • İşsizlik ödeneği almakta iken; İşkur tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.
 • Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde İşkur’dan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.
 • İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.
 • İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.
İşsizlik maaşına haciz gelir mi?

Cevap