İşe gelmeyen işçi işten hangi şartlar da çıkartılır?

takvim 1506674427 300x200 - İşe gelmeyen işçi işten hangi şartlar da çıkartılır?

İşe gelmeyen işçi işten hangi şartlar da çıkartılır?

 

 

İşe gelmeyen işçi işten hangi şartlar da çıkartılır?

Soru: Merhaba, bir çalışanımız üç gündür işe gelmiyor. Müdürüm iş akdini feshedin dedi fakat nasıl bir yol izleyeceğiz? İşe gelmeyen işçi işten hangi şartlarda çıkartılabilir? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Bana yardımcı olursanız sevinirim, iyi çalışmalar.

 

Cevap:

Merhabalar,

Yaşadığınız olay genel olarak  ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı bir harekettir ve işverene  haklı neden ile fesih hakkı kazandırmaktadır.

Konu ile ilgili; 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25 II-(g) bendinde,

İşçinin, işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi, işverene haklı bir neden ile fesih hakkı vermiş ve hüküm altına alınmıştır.

Hangi durumlarda fesihler geçersiz sayılır?

Her ne kadar işçi devamsızlık yaptığı halde işverene iş sözleşmesini haklı neden ile fesih hakkı doğsa da bazı durumlar da işçinin yaptığı devamsızlığın haklı bir nedene dayanması halinde işverenin derhal ve haklı nedenle fesih imkanı ortadan kalkmaktadır.

İşçinin hastalığı, aile fertlerinden birinin ya da yakınlarının ölümü veya hastalığı, işçinin tanıklık ve bilirkişilik yapması gibi haller işe devamsızlığı haklı kılan nedenlerdir. Bu tip durumlarda resmi ya da özel sağlık kuruluşlarından alınan belgeler her zaman delil olarak kabul edilmektedir.

Devamsızlık süresi, ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü ya da bir ayda üç iş günü olmadıkça, işverenin haklı fesih imkanı bulunmamaktadır. Belirtilen iş günlerinde hiç çalışmamış olunması gerekir. Devamsızlık saatlerinin toplanması suretiyle belli bir gün sayısına ulaşılmasıyla işverenin haklı fesih imkanı doğmaz.

Devamsızlık, işçinin işine devam etmemesi durumudur. İş yerine gittiği halde iş görme borcunu ifaya hiç başlamayan bir işçi devamsızlıkta bulunmuş sayılamaz. İşçinin yapmakla yükümlü olduğu ödevleri hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi ayrı bir fesih nedeni olup, bu durumda 4857 sayılı İş Kanununun 25/II- h bendi uyarınca değerlendirme yapılmalıdır.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/II-h bendi;

h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

İşveren 6 iş günü içerisinde işçiye tebliğde bulunmalıdır.

İşçi belirlenen süreler içerisinde işe gelmedi ve işverenine devamsızlığı ile ilgili haklı bir neden sunamadıysa, işveren artık haklı bir neden ile işçinin sözleşmesini feshedebilir. Fakat burada işveren  altı iş günü süreye dikkat etmesi gerekmektedir. İşçinin devamsızlığının son gününden itibaren, yani işverenin işçiyi haklı nedenle derhal işten çıkarma hakkının doğduğu günden itibaren, işçiyi işten çıkarmak için 6 iş günü var. 6 iş günü geçtikten sonra bu hak kullanılamaz.

Sizin işveren olarak yapacağınız ilk şey, işçiye noter kanalıyla tebligat çekmeniz olacaktır.

Bu şartlarda çıkış işlemi gerçekleşir ise kıdem ve ihbar tazminatı ortadan kalkar.

İşveren yukarıda belirtilen sürelerde işe gelmeyen işçiyi haklı nedenle 6 iş günü içinde işten çıkartır ise, bu durumda işçi kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı hakkını kaybeder ve işvereninden herhangi bir talepte bulunamaz. Hak edişi sadece ay içerisinde çalıştığı gün kadar ki ücreti olacaktır.

İşçi işsizlik maaşına da hak kazanamaz.

İşçi yapmış olduğu devamsızlıktan nedeniyle işveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareketten nedeniyle iş akdi feshedileceği için,  işçi genel prim şartlarını yerine getirse dahi, işsizlik maaşından faydalanamaz.

İşe gelmeyen işçi işten hangi şartlar da çıkartılır?

Cevap