İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili sorular

 

 

İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimini kimler ya da hangi kurumlar verir?

 

 

İşyeri hekimliği kurslarına kimler katılabilir?

 

 

Türk Tabipleri Birliğinden alınan işyeri hekimliği sertifikası geçerli midir?

 

 

İşyeri hekimliği sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır?

 

 

İşyeri hekimliği sertifikalarının geçerli olup olmadığı nasıl ayırt edilir?

 

 

İş güvenliği uzmanlarının sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır?

 

 

İş güvenliği uzmanlığı kurslarına kimler katılabilir?

 

 

8.2009 tarihinden önce Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliğinden alınan iş güvenliği uzmanlığı sertifikası geçerli midir?

 

 

Eğitim sonunda sınavlar kim tarafından yapılır?

 

 

Sınavlar ne kadar sıklıkla yapılır?

 

 

Eğitim sonunda alınan katılım belgesi ile işyeri hekimliği ya da iş güvenliği uzmanlığı yapılabilir mi?

 

 

Eğitim ve sınav sonrasında sertifika kim tarafından verilir?

 

 

İş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olmayıp yıllardır bu alanda çalışanlar, C sınıfı sertifikadan mı başlayacaktır?

 

 

Sınav soruları kim ya da kimler tarafından hazırlanır?

 

 

Sınavlarda ne tür sorular çıkar?

 

 

Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

 

 

Staj yapılacak yeri kim belirler?

 

 

Staj yapılacak yerin bir kriteri var mıdır?

 

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı ÇASGEM’in verdiği sertifika ile özel sektördeki eğitim kurumlarının verdiği sertifika arasında bir fark var mıdır?

 

 

Sınavda başarılı sayılabilmek için kaç puan alınması gerekir?

 

 

TTB ve TMMOB eğitim verebilecekler mi?

 

 

İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda vize işlemleri nasıl yapılır?

 

 

Beş yılın sonunda tekrar sınava girilecek mi?

 

 

Sınavda 70 puan alınamazsa ne olur?

 

 

Risk değerlendirmesi kimler tarafından yapılır?

 

 

Birden fazla işveren olması durumunda risk değerlendirmesi nasıl yapılır?

 

 

Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk değerlendirmesi nasıl yapılır?

 

 

Hangi işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmalıdır?

 

 

İş sağlığı ve güvenliği kurulu hangi durumda ve kim tarafından oluşturulur?

 

 

İş sağlığı ve güvenliği kurulu kimlerden oluşur?

 

 

Kimler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındadır?

 

 

Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu mudur?

 

 

Tehlike sınıflarına göre hangi sertifikaya sahip iş güvenliği uzmanı çalıştırılmalıdır?

 

 

Ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaşıldığında çalışan nasıl davranmalıdır?

 

 

Çalışmaktan kaçınma hakkı nedir?

 

 

İşveren, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimini nasıl yapar?

 

 

Sağlık hizmeti sunucuları, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimini nasıl yapar?

 

 

Çalışan temsilcisi sayısı nasıl belirlenir?

 

 

Sağlık raporunun hangi şartlarda alınması zorunludur?

 

 

Sağlık raporu nerelerden alınır?

 

 

Çalışanlara hangi hallerde sağlık muayeneleri yapılır?

 

 

Küçük işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesinde devlet desteği ne şekilde olacaktır?

 

 

Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi nedir?

 

 

İşyerinin tehlike sınıfı nasıl belirlenir?

 

 

İşyeri tescil kodunun tebliğde bulunmadığı durumlarda işyerinin tehlike sınıfı nasıl belirlenir?

 

 

Fazla çalışmanın yasak olduğu durumlar hangileridir?

 

 

Cevap

*