Hastalık nedeniyle işinden ayrılanlara kıdem tazminatı ödenir mi?

Rahatsızlığı sebebiyle işten ayrılanlara tazminat verilir mi?

Hepimizin bildiği gibi işinden ayrılan sigortalılara kıdem tazminatı ödenebilmesi için sigortalıların kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmış olmaları gerekmektedir. Geçerli bir mazereti olmadan işten ayrılan sigortalılara (istifa) kıdem tazminatı ödemesi yapılmamaktadır.

Kıdem tazminatına hak kazanmanın koşulu 1475/14.Maddesinde sayılmıştır.

4857/24.Maddesinde İşçinin Haklı Nedenle Feshi Sayılmıştır:

I. Sağlık sebepleri:


Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir.


a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.


b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.


İşçi haklı neden dayanarak iş akdini fesh yapma hakkına yukarıdaki nedenlerle sahip olur.

Hastalık nedeniyle işinden ayrılanlara kıdem tazminatı ödenir mi?

Eğer ki, işin niteliğinden doğan sebeple çalışanın sağlığı ciddi olarak etkileniyor yada yaşamını tehlikeye sokuyorsa işçi haklı nedenle iş akdini fesih eder. Hastalıktan dolayı işten ayrılan sigortalılar ise kendi istek ve kusuru dışında işten ayrıldıkları ve bu durum işinden ayrı kalmak için geçerli bir neden olduğundan ötürü kıdem tazminatını alabilme hakkına sahiplerdir.  Ama bunun için ilk önce işçilerin  hastalıklarını sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri ve işten ayrılmadan önce bu raporu işverene noter kanalıyla ibraz etmeleri gerekmektedir.

Bu ibraz işlemi gerçekleştikten sonra  işveren sigortalıya eğer kıdem tazminatı için diğer şartlar da sağlanıyorsa işçi, kıdem tazminatını alarak iş akdini feshedebilir.

Özetleyecek olursak şayet;

İşçi, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24/I bendi gereğince sağlık nedenlerinden dolayı iş akdini feshedebilir. Fakat bu fesih işlemi için, sağlık kuruluşlarından rapor alarak durumunu belgelemesi gerekmektedir.  Belgeleyemediği taktirde, sadece işçinin kendi rızası ile vereceği kararlar istifa olarak nitelendirilecektir ve işçi bu şekilde işlem yapmadığı sürece kıdem tazminatından mahrum kalacaktır.

 

Hastalık nedeniyle işinden ayrılanlara kıdem tazminatı ödenir mi?

 

round black.svg?mailpoet version=3.74 - Hastalık nedeniyle işinden ayrılanlara kıdem tazminatı ödenir mi?
mailbox@3x - Hastalık nedeniyle işinden ayrılanlara kıdem tazminatı ödenir mi?

Hey merhaba 1f44b - Hastalık nedeniyle işinden ayrılanlara kıdem tazminatı ödenir mi?

Her hafta, gelen kutunuza harika içerikler almak için kaydolun.

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.

Cevap