Genel Sağlık Sigortasında yeni dönem başlıyor

gensıel sağlık sigort 291 x 221 - Genel Sağlık Sigortasında yeni dönem başlıyor

Genel Sağlık Sigortası

Genel Sağlık Sigortasında yeni dönem başlıyor

Bilindiği gibi Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulaması sosyal güvenlik reformu ile birlikte 1 Ekim 2008 tarihinde uygulamaya girdi, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren de herkes için zorunlu hale geldi.

Genel Sağlık Sigortası ile ayrıteten aynı tarihte gelir testi uygulaması hayatımıza girdi, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişileri SGK  genel sağlık sigortası kapsamına almaya başladığı ve zamanla toplumun önemli bir kesimi GSS prim borçlusu haline geldi.

Bu GSS prim borçluları için birkaç kez yapılandırma, taksitlendirme imkanı tanındığı halde, çok rağbet görmedi. Şu an halen toplumun önemli bir kesimi GSS prim borçlusu durumunda ve bu sayı her geçen gün artıyor.

Bir taraftan insanlar GSS primini ödemediği / ödeyemediği için sağlıktan yararlanamazken, bir taraftan da SGK’dan hiçbir sağlık hizmeti almadığı halde birçok kişinin GSS prim borcu her ay artıyor, üzerine bir de gecikme zammı ve cezası ekleniyor, dolayısıyla çelişkili bir durum ortaya çıkıyor. Aynı şekilde aylık GSS prim tutarları üç kategoriye ayrılmış olup, gelir testi sonucuna göre ödenmesi gereken GSS primi değişiyor.

İnsanların yaşadığı bu sorunlar uzun süredir eleştiri ve sıkıntılara sebep olduğundan, bu sorunlara çözüm getirmek üzere 23 Şubat 2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı önemli düzenlemeler yapıldı.

(Kanun 8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.) 1 Nisan 2017 tarihinde yürürlüğe girecek söz konusu düzenlemelere göre;

  • Gelir testi yaptırma zorunluluğu ortadan kalkacak. Hiçbir sosyal güvencesi olmadığı, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında hiç kimse üzerinden sağlık yardımı alma imkanı olmadığı için genel sağlık sigortası kapsamına alınan kişiler, aylık brüt asgari ücretin yüzde 3’ü oranında aylık GSS primi ödeyecek. 2017 yılı için aylık 53 lira ödenecek. Bakanlar Kurulu isterse bu yüzde 3’lük oranı yüzde 12’ye kadar artırabilecek. Zaten şu anda da aylık GSS primi yüzde 12 üzerinden hesaplanıyor.
  • Benim maddi durumum iyi değil, ben 53 lira dahi aylık GSS primi ödeyemem diyenler gelir testine başvuracak. Gelir testi sonucunda aile içerisinde kişi başına düşen aylık geliri brüt asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa o zaman GSS primini Devlet ödeyecek. Bu sayede ise vatandaşlar yeşilkart kapsamına alınacak.
Genel Sağlık Sigortasında yeni dönem başlıyor

Cevap

*