Emzirme ödeneği nedir?

Emzirme ödeneği nedir?

Emzirme ödeneği nedir?

Emzirme ödeneği nedir?

Sigortalı kadın çalışanın doğum yapması ya da sigortalı çalışan erkeğin sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde ilgili koşulları sağlayan her çalışan emzirme ödeneği almaya hak kazanır.

(5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 16)

Emzirme ödeneği çalışan için değil, çalışanın yeni doğan çocuğu için verilen bir ödenektir ve bu ödenek her bir çocuk için alınabilir.

Emzirme ödeneği, doğum sonrası yaşayan her bir çocuk için doğum tarihinden itibaren geçerli olur.
Hizmet akdine tabi çalışan (4/a’lı) sigortalılar ile kendi adına ve hesabına (4/b’li) çalışan sigortalılar emzirme ödeneğinden faydalanabilir. Kamu kuruluşunda sigortalı olarak çalışan kişilere emzirme ödeneği çalıştıkları kurum tarafından ödenir.

Emzirme Ödeneği ne kadardır?

2016 yılı itibariyle emzirme ödeneği  122,00 TL.  olarak belirlenmiştir.

Emzirme ödeneği aylık olarak değil, her bir çocuk için bir defaya mahsus olarak yapılır.

Emzirme ödeneği almanın şartları nelerdir?

Emzirme ödeneğine hak kazanmak için;

  • Doğmuş olan çocuk veya çocukların yaşıyor olması,
  • Hizmet akdine tabi çalışan sigortalıların, çocuğun doğum tarihinden önceki bir yıl içerisinde en az 120 gün ” kısa vadeli sigorta kolları primi” ödenmesi,
  • Kendi adına ve hesabına çalışan sigortalıların çocuğun doğum tarihinden önceki bir yıl içerisinde en az 120 gün “kısa vadeli sigorta kolları primi ve genel sağlık sigortası primi ödemesi ve ayrıca herhangi bir prim borcunun bulunmaması”,
  • Emzirme ödeneğine hak kazanan kişinin sigortalılık durumu sona ererse , sigortasının sona erdiği tarihten itibaren 300 gün içerisinde bir çocukları daha olması durumunda, çocuğun doğum tarihinden önce 15 ay içerisinde en az 120 gün prim ödemesi yapmış olması koşulları aranmaktadır.

Eşi Doğum yapan sigortalı, emzirme ödeneğinden faydalanabilir mi?

Eğer kadının doğum yaptığı esnada  herhangi bir sigorta durumu söz konusu değil ise, bu sefer eşi emzirme ödeneğini kurumdan tahsil edebilir.

Emzirme ödeneği nereden ve nasıl alınır?

Emzirme ödeneği, çocuğun kimlik bilgileri Kimlik Paylaşım Sistemi ( KPS ) üzerinden tespit edildikten sonra, SGK tarafından herhangi bir talebe gerek olmadan sigortalının hesabına ödenir. Fakat otomatik olarak ödeme yapılmaması durumunda çocuğun doğum belgesi ve talebi belirten bir dilekçe ile bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine başvuru yaparak ödenek talebinde bulunabilirler.

Emzirme ödeneği nedir

Cevap

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.