Belirli süreli iş sözleşmesi örneği

imza 1510733735 1024x682 - Belirli süreli iş sözleşmesi örneği

Belirli süreli iş sözleşmesi örneği

 

 

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

İŞVERENİN

UNVANI                              :

ADRES                               :

PERSONELİN

Adı Soyadı                        :

T.C.Kimlik No                    :

İkametgah Adresi              :

SÖZLEŞMENİN

Başlangıç Tarihi                :…/…/…..

Bitiş Tarihi                         :…. /…./…..

Sözleşmenin Türü             : Belirli Sürelidir.

Ücret (NET/BRÜT)            : …… TL./aylık

Yapılacak işin konusu       :

Deneme Süresi                 :

Sözleşmede adı geçen işveren deyimi, ‘……………….FİRMASINI ’, Personel deyimi ise bu sözleşmede ismi geçen ………..’ yi ifade eder.

MADDE 1) PERSONELİN SORUMLULUKLARI:

  • Personel, tecrübe ve mesleki birikimine uygun olarak, şirketin vereceği bütün işleri ve görevleri yapmayı kabul ve taahhüt eder. Bu hizmetleri karşılığında belirtilen aylık ücret dışında herhangi bir ücret talep edemez.
  • Personel, kendisine imzası karşılığında teslim edilen “ personel yönetmeliği” kitapçığındaki belirtilen tüm maddeleri kabul eder ve tamamını uygulayacağını taahhüt eder.
  • Personel ücretleri net/brüt ücrettir. Personel yıl içerisinde farklı gelir vergisi dilimlerine tabi olması, yasal mevzuatın devlet tarafından değiştirilmesi ve benzeri durumlarda meydana gelecek ücret değişikliklerini kabul eder.
  • Personel, ikamet adresinde değişiklik olursa bunu yazılı olarak bir hafta içerisinde işverene bildirmek zorundadır.

MADDE 2) SÖZLEŞME SÜRESİ, FESHİ VE TAZMİNATLAR

  • Yukarıdaki maddelerde ve personel yönetmeliği kitabında yazılı sorumluluklar yerine getirilmezse karşı tarafa sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeden feshetme hakkı doğduğunu kabul ve taahhüt etmiştir. İşyeri personel iç hizmet ve disiplin yönetmeliği hizmet akdinin devamı niteliğindedir.
  • Sözleşmede taraflardan herhangi birisi sözleşmeyi feshetmek isterse ; 4857 sayılı İş Kanununun 17 maddesindeki ihbar önellerine uygun olarak, personelin işyerindeki kıdemine göre önceden karşı tarafa yazılı olarak haber vermek zorundadır. Haber verilmemesi halinde tarafların ayrıca tazminat isteme hakkı saklıdır.
  • Sözleşme süresinin bitiminde taraflarca herhangi bir bildirim yapılmaz ise sözleşme aynı şartlarda uzar.
İlginizi çekebilir..  Muhtasar ve Aylık Hizmet Belgesi birleştiriliyor

MADDE 3) SON HÜKÜMLER:

3.1 Sözleşmede düzenlenmemiş konularda kanun ve mevzuat hükümleri saklıdır.

3.2 Uyuşmazlıklarda çözüm mercii iş yerinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleridir.

3.3 İşbu hizmet akdi, …/…/….  tarihinde tanzimle okundu ve kabulle imzalandı.

 

 

  İŞVEREN VEYA VEKİLİ                                                                                        İŞÇİ

Kaşe/İmza                                                                                                              İmza

 

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNİ İNDİRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

 

 

Belirli süreli iş sözleşmesinin bitiminde kıdem tazminatı olur mu?

 

Belirli süreli iş sözleşmesi örneği

 

Cevap

*