noyorumlar

Alt işverenin çalıştırdığı işçilerin sigorta bildirimleri ne zaman yapılır?

işçi 1482903546 300x200 - Alt işverenin çalıştırdığı işçilerin sigorta bildirimleri ne zaman yapılır?

Alt işverenin çalıştırdığı işçilerin sigorta bildirimleri ne zaman yapılır

Alt işverenin çalıştırdığı işçilerin sigorta bildirimleri ne zaman yapılır?

Soru: Merhaba, alt işverenler sigorta başlangıcını ne zaman yapmak zorundadır? Ben ilk açılıştan itibaren otuz günlük bir süre olduğunu hatırlıyorum ama emin değilim açıkçası. Mesela 29.12.2016 tarihinde iş başı yapacak olan işçilerin işe girişlerini en geç ne zaman yapmak zorundayız? Bilginiz var mı? İyi çalışmalar.

Cevap:

Merhabalar,

Alt işverenlerce işe alınan sigortalılarla ilgili olarak Kanunda herhangi bir istisnai süreye yer verilmediğinden alt işveren işçilerinin işe giriş bildirgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim süresi asıl işverenlere verilen süre ile aynıdır.

Alt işveren işe giriş bildirgelerinin sigortalının işe başladığı tarihin bir gün öncesinde; işyeri inşaat, balıkçılık ve tarım sektöründe faaliyet gösteriyor ise aynı gün içinde verilmesi gerekmektedir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu sizin bahsettiğiniz otuz günlük süreyi ilk dosya numarası alırken uygulamaktadır. Taşeron işveren numarası asıl işverenin dosya numarasına taşeron numarası ilave edilerek verildiğinden otuz günlük süre uygulanmamaktadır. Bu konuda tek istisna, asıl işverenin işe başlama tarihidir.

Yani sadece asıl işveren ilk defa 01.01.2017 tarihinde iş başı verdiyse, bu durumda alt işveren de otuz günlük süreçten yararlanabilir.

Alt işverenin çalıştırdığı işçilerin sigorta bildirimleri ne zaman yapılır?

Bu nedenle alt işverenlerce işe alınan sigortalılara ilişkin işe giriş bildirgelerinin (işyerinin ilk defa tescil edildiği tarihten itibaren bir ay içinde alınan sigortalılar hariç olmak üzere)

  • En geç sigortalının işe alındığı tarihin bir gün öncesinde,
  • İşyeri inşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde faaliyet gösteriyor ise alt işverenin faaliyet konusuna bakılmaksızın en geç sigortalının çalışmaya başladığı tarihte,

verilmesi gerekmektedir.

Özetleyecek olursak şayet;

Alt işverenlerin işyerinin ilk defa tescil edildiği tarihten itibaren bir aylık süre içinde işe aldıkları sigortalılara ilişkin işe giriş bildirgelerinin ise işyerinin hangi sektörde faaliyet gösterdiğine bakılmaksızın tescil tarihini izleyen bir aylık sürenin son güne kadar verilmesi halinde bu bildirgeler de süresi içinde verilmiş sayılmaktadır.

Dolayısıyla alt işverenlerce işe alınan sigortalılara ilişkin işe giriş bildirgelerinin bir aylık süre içinde verilmesine ilişkin istisnai süre sadece işyerinin tescil edildiği tarihten bir ay içinde işe alınan alt işveren işçileri için geçerlidir.

Bu nedenle, işyerinin tescil edildiği tarihten itibaren bir aylık süre sonrasında işe alınan alt işveren işçileri için (ilk defa işçi çalıştırmaya başlayacak olan alt işverenler de dahil) işe giriş bildirgelerinin sigortalının işe başladığı tarihin bir gün öncesinde; işyeri inşaat, balıkçılık ve tarım sektöründe faaliyet gösteriyor ise aynı gün içinde verilmesi gerekmektedir.

Alt işverenin çalıştırdığı işçilerin sigorta bildirimleri ne zaman yapılır?

Cevap