Yaşlılık ( Emeklilik ) Maaşı nedir? Nasıl hak kazanılır?

 

Yaşlılık aylığı nedir? Nasıl hak kazanılır?

Yaşlılık aylığı nedir? Nasıl hak kazanılır?

Yaşlılık ( Emeklilik ) Maaşı nedir? Nasıl hak kazanılır?

Yaşlılık aylığı nedir?

Yaşlılık aylığı, çalışma hayatının normal olarak sonlanması sonucunda ve  belli şartların yerine getirilmesi sonucu devlet tarafından hak eden kişiye bağlanan  aylıktır.

Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?

Hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığının bağlanmasında hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar için bu kanunlardaki şartlar geçerli olacak, dolayısıyla bu kişilerin kazanılmış hakları korunacaktır.
Buna göre;

08/09/1999 öncesi sigortalı olarak ilk defa işe başlayanların yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş koşullarının bir arada yerine getirilmesi gerekmektedir.

Örneğin sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısını yerine getirmiş, ancak yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gereken yaş koşulunu yerine getirmeyen sigortalıya Kurumumuzca yaşlılık aylığı bağlanması mümkün değildir.

Sigortalının bu üç koşuldan hangisi en geç yerine getiriyorsa o koşulu yerine getirdiği tarihe göre ilgili kanun maddesi ve sigortalının tabi olacağı yaşlılık aylığı şartları belirlenmektedir.

08/09/1999 tarihi itibariyle yaşlılık aylığına hak kazananlar ile bu tarih itibariyle kadın sigortalılardan 18, erkek sigortalılardan 23 yıllık sigortalılık sürelerini dolduranlardan;

  • – Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya,
  • – Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün yahut,
  • – Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya,

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler, yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.
08/09/1999 tarihinde bu koşulları yerine getirmeyen sigortalıların 23/05/2002 tarihindeki sigortalılık sürelerine göre, hak edişlerini aşağıda verdiğimiz linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Belirtilen en az sigortalılık süresi, yaş ve prim ödeme gün sayısı koşulunu yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanabilecekleri öngörülmüştür.

İlgili tabloyu görmek için lütfen TIKLAYINIZ.

Yaşlılık ( Emeklilik ) Maaşı nedir? Nasıl hak kazanılır?

 

 

Cevap

*