noyorumlar

Emekli çalışan rapor parası alır mı?

emekli 1532928713 1024x291 - Emekli çalışan rapor parası alır mı?

Emekli çalışan rapor parası alır mı

 

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullardan ötürü emekli olduğu halde  iş hayatına devam eden binlerce emekli insanımızın hep merak ettiği bir konudur aslında istirahat parası, fakat ne yazık ki bu konuda emeklilere çalışmaya devam ettikleri taktirde bazı durumlar hariç hastalandıkları taktirde sağlık kuruluşlarından aldıkları raporlar ile ilgili herhangi  bir ödenek sağlanmamaktadır.

Emeklilerin ile normal çalışan bir sigortalının arasında bazı farklar  bulunmaktadır. Normal çalışanın primleri “tüm sigorta kollarının zorunlu olduğu” bir prim ödemesine göre dizayn edilmiştir. Ama emekliler çalıştıkları taktirde adlarına SGDP Sosyal Güvenlik Destek Primi ) ödenmektedir ve bu prim sistemi de sadece iş kazaları ve meslek hastalıkları üzerine dizayn edilmiştir.

Emekli çalışan rapor parası alır mı?

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘na göre; Emekli olduktan sonra 4/a kapsamında çalışmaya devam eden kişilerin maaşları kesilmemektedir. 4/a sigortalıları  yönünden Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenmiş sürelerde sigortalılara iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası yönünden yardım yapılmakta olup, bu süreler malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yönünden sigortalılık süresi sayılmamaktadır. 

Yukarıdaki tanımlamadan anlaşılacağı üzere emekli olduktan sonra 4/a kapsamında çalışması devam eden emeklilerin hastalıktan dolayı iş göremezlik raporu alması halinde kendilerine herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Ancak emekli çalışanların iş kazası ve meslek hastalığı geçirmeleri halinde kendilerine bu durumlardan kaynaklanan geçici iş göremezlik raporları için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından rapor parasından faydalanabilecektir.

Emekliler işsizlik maaşı alır mı?

Özetleyecek olursak şayet;

Çalışan emekliler hastalanıp ya da hastalığından ötürü ameliyat olmaları durumunda rapor alabilirler buna herhangi bir engel bulunmamakta. Ancak hastalık ya da ameliyat durumları iş kazası ve meslek hastalığını kapsayan bir durum söz konusu değil ise, rapor almaları durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kendilerine istirahat/rapor ödemesi altında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Fakat işçi, iş kazası ya da meslek hastalığı ile karşı karşıya kalırsa emekli olsa dahi ödenekten faydalanabilecektir.

Emekli çalışan rapor parası alır mı?

 

Cevap yok

Cevap