Yabancı İşçi çalıştırma

gif,GIF89a%01%00%01%00%80%00%00%00%00%00%FF%FF%FF%21%F9%04%01%00%00%00%00%2C%00%00%00%00%01%00%01%00%00%02%01D%00%3B - Yabancı İşçi çalıştırma

Yabancı işçi çalıştırma şartları nelerdir?

 

Yabancıların çalışma izinlerini hangi makamlar verir?
Yabancıların çalışma izinlerini veren tek yetkili makam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’dır.Fakat gene de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bilgi vermek suretiyle;Serbest bölgelerde çalışacak yabancılara Ekonomi Bakanlığı, Üniversitelerde görev yapacak akademik personelin ise çalışma izinleri Yüksek Öğretim Kurulu,Tarafından verilmektedir.

Çalışma izni başvurusu nasıl yapılır?


Çalışma izni başvurusu csgb.gov.tr  adresinden online olarak yapılmaktadır. 

Online başvuru kılavuzu için .TIKLAYINIZ.

Yurt dışından

Yabancılar, yurt dışında çalışma izni olarak ilk olarak uyruğunda bulundukları ve daimi ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine, çalışmayı planladığı firma ile aralarında yapmış oldukları iş sözleşmesi ile beraber başvuru yapmaları gerekmektedir.Yapılan değerlendirme sonrasında, Türkiye Cumhuriyeti temsilciliği başvuruyu kabul ettiği taktirde kişiye bir adet referans numarası verir, Türkiye’deki firma ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden işçi adına online başvuruyu gerçekleştirir.Yurt dışındaki temsilcilikler ile yapılan başvurularda başvuru tarihinden sonra 10 ( on ) gün içerisinde Türkiye’deki işverenin internet ortamından elektronik online başvuru işlemini gerçekleştirmesi ve gerekli evrakları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ulaştırması gerekmektedir.

Yurt içinden

Türkiye Cumhuriyet’inde ön lisans ve lisans eğitimi gören kişiler için verilen izinler hariç, herhangi bir sebebe istinaden en az 6 ( altı ) ay süreli ikametgah izni almış ve izni sona ermemiş olan yabancılar için işverenler başvurularını internet üzerinden online olarak çalışma izin başvurusunun tamamlanmasının ardından imzalanacak başvuru formunun ve gerekli dilekçelerin 6 ( altı ) gün içerisinde bakanlığa verilmesi gerekmektedir.Başvuru sonuçlarımızı ne kadar sürede öğreniriz?Yapılan değerlendirme sonucu verilecek olan olumlu ve yahut olumsuz kararlar işverene mail yoluyla, Yurt dışından yapılan başvurular ise ilgili temsilciliğe yazılı olarak bildirilir. Çalışma izni verilmesi durumunda çalışacak olan yabancının ilgili temsilciliğe gidip, çalışma,izin ve vize harcını ödemesi gerekmektedir.Bu harçlar ödenmeden yurda giriş yapılırsa şayet, çalışma izinleri geçerliliğini yitirir..

Çalışma izin başvurumuz reddedildi. Tekrardan başvuru yapabilir miyiz?


Hayır, Çalışma izni reddedilen yabancılar için tekrardan başvuru yapmak mümkün değildir.

Süreli çalışma izni

İşin durumu ve piyasa durumlarına göre değişkenlik gösteren durumlara göre verilen izindir. Maksimum 1 sene için geçerlidir. 1 senenin sonunda arzu edilirse aynı işletme ve meslekte çalışmak şartıyla tekrardan başvuruda bulunulup 2 yıl daha uzatılabilir. 3 yıllık kanuni çalışmanın ardından gene aynı meslekte çalışmak şartı ile ama bu sefer farklı bir işverenin yanından çalışmak için izin 3 yıl daha uzatılabilir.

Süresiz çalışma izni

11.04.2014 tarihinden önce süresiz çalışma izni verilmiş olan yabancıların hakkı saklı kalmak üzere, uzun dönem ikamet iznine sahip olanlar süresiz çalışma izni alabilir.Bu uzun dönemde herhangi bir iş yeri ya da iş yeri adresi değişikliğinde 15 gün içerisinde bakanlığa bildiri yapılması zorunludur.

İzinsiz yabancı işçi çalıştırmanın cezası nedir?


Bağımsız çalışma izni

Türkiye’de en az 5 yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olan yabancılara, yapacakları çalışmalara istinaden ekonomik ve istihdam konularında olumlu etkiler yapacak olması koşulu ile bağımsız çalışma izni verilebilir.

Ayrıyeten;

 • Bir Türk vatandaşı ile evli olan ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan veya evlilik birliği en az üç yıl sürdükten sonra sona ermiş olmakla birlikte Türkiye’de yerleşmiş olan yabancılar ile bunların Türk vatandaşı eşinden olan çocuklarına,Türk Vatandaşlığı Kanunu 19, 27 ve 28 inci maddeleri çerçevesinde Türk Vatandaşlığını kaybedenlere,
 • Türkiye’de doğan veya kendi milli kanununa, vatansız ise Türk mevzuatına göre rüşt yaşını doldurmadan Türkiye’ye gelen ve Türkiye’de meslek okulu, yüksek okul veya üniversiteden mezun olan yabancılara,
 • Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşları ile bunların Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşı olmayan eş ve çocuklarına,
 • Yabancı devletlerin Türkiye’deki büyük elçilikleri ile konsolosluklarında ve uluslararası kuruluşların temsilciliklerinde görevli diplomat, idari ve teknik personelin hizmetinde çalışanlar ile karşılıklılık ilkesi çerçevesinde olmak ve görev süresiyle sınırlı kalmak üzere Türkiye’de bulunan büyük elçilikler, konsolosluklar ve uluslararası kuruluşların temsilciliklerinde görevlendirilen diplomatların ve idari ve teknik personelin eş ve çocuklarına,
 • Bilimsel ve kültürel faaliyetler amacıyla bir ayı aşan ve sportif faaliyetler amacıyla dört ayı aşan süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek yabancılara,
 • Kanunla yetki verilen Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı, bir işin yaptırılması veya bir tesisin işletilmesi işlerinde çalıştırılacak kilit personel niteliğindeki yabancılara,
 • Uluslararası koruma başvurusunda bulunan ve İçişleri Bakanlığınca şartlı mülteci statüsü verilen yabancı ve vatansız kişilere,
  Kanunda öngörülen sürelere tabi olmaksızın çalışma izni verilebilir. 

Yabancıların çalışma izni için gerekli evraklar nelerdir?

Yabancı işçi çalıştırma şartları nelerdir?

 

classic.svg?mailpoet version=3.77 - Yabancı İşçi çalıştırma

Abonelik!

+2000 abone arasına katılın. İlk sizin haberiniz olsun.

Asla istenmeyen posta göndermeyeceğimize söz veriyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza göz atın.

2 Yorumlar

 1. emin
  • admin

Cevap