noyorumlar

Stajyer öğrencilerin ücreti ve sigortalılık durumu

stajyer 1503991697 300x200 - Stajyer öğrencilerin ücreti ve sigortalılık durumu

Stajyer öğrencilerin ücreti ve sigortalılık durumu

Stajyer öğrencilere hangi sigorta primi ödenir?

Mesleki ve teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82nci maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Bu bentte sayılanlar, 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.

 

Stajyer öğrenciyi SGK’ya kim bildiriyor?

İşyerlerine staja gönderilen öğrencilerin Sosyal Güvenlik Kurumu‘na  bildirme yükümlülüğü o üniversiteye ya da meslek lisesine aittir. Staj yapılan işyerinin bu konu ile ilgili bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Stajyer öğrencilerin sigorta bildiriminin nasıl yapıldığını öğrenmek için lütfen TIKLAYINIZ.

 

 

Stajerlerin sigorta primlerini okuduğu okul öder.

Stajyer öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden muaftır. Sigorta primleri 1475 sayılı İş Kanununun 33.  maddesi gereğince bunların yaşına uygun asgari ücretin % 50’si üzerinden Bakanlık ve mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekle karşılanır. Sigorta prim oranları ise bakmakla yükümlü olunan için % 1, olunmayan için % 1+5=% 6’dır. Primi % 1 olan öğrenciler sadece kısa vadeli sigorta olan iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasına tabi olur ancak prim % 6 olanlar ise hem iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasına hem de genel sağlık sigortasına tabi olur.

Stajyer öğrencilerin prim oranı ne kadardır?

Stajyer öğrenciler için prim oranı %1’dir. Bu primi de meslek lisesi veya üniversite Sosyal Güvenlik Kurumu’na  ödeyecektir. Öğrencilerin staj yaptıkları işyeri işvereninin, sözü edilen primi ödeme gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu noktada uygulamada bazı hataların yapıldığı görülmektedir. Zorunlu staja tabi öğrencilerin prim matrahı da 3308 sayılı Kanuna tabi çırakların prim matrahı ile aynı değerlendirilmektedir. Böyle olunca, bu %1 oranı, asgari ücretin %50’si olan 333 TL ile çarpılmakta ve ödenecek prim hesaplanmaktadır. Bu ise yanlış bir hesaplamadır. Oysa, zorunlu staja tabi öğrenciler için prim matrahı asgari ücrettir. Yani, 666x%1=6,66.-TL bir stajyer için ödenecek olan aylık prim olacaktır.

Staj yapan öğrenciye ücret ödemek gerekmektedir.

İşletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran iş yerlerinde yüzde 15’inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30’undan aşağı ücret ödenemez.

Bu konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak için Stajyer öğrencilere ücret ödeme zorunluluğu başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

 

Stajyer öğrencilerin ücreti ve sigortalılık durumu

Cevap