noyorumlar

Sigortası başlatılan işçi işe gelmezse ne olacak?

işçi 1479447900 300x200 - Sigortası başlatılan işçi işe gelmezse ne olacak?

Sigortası başlatılan işçi işe gelmezse ne olacak?

Sigortası başlatılan işçi işe gelmezse ne olacak?

Soru: Merhaba,  14.11.2016 tarihinde bir işçi ile anlaştık ve kendisine 17.11.2016 tarihinde şirketimizde işbaşı verdik, fakat işçi işe gelmedi. Biz SGK’ya işe giriş bildirgesi verdik ama hiç çalışmayan bir işçi için biz şimdi bir günlük sigorta mı ödememiz gerekiyor? Ne yapacağız? Bu yükten nasıl kurtulabiliriz? İyi çalışmalar.

Cevap:

Merhabalar,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre işe alınan her bir işçi için sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlemeli ve bunu elektronik ortam da Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekmektedir.

İnşaat, balıkçılık ve tarım işlerinde çalışan işçilerin işe giriş bildirimleri, iş başı yaptıkları günde verilebilir.
 
İnşaat, Balıkçılık ve Tarım işlerinde dışında çalışacak işçilerin işe giriş bildirimleri, işçinin çalışmaya başlayacağı tarihten bir gün önce verilmesi gerekmektedir.
İşe  giriş bildirgelerini kuruma vermeniz gereken son günün resmi tatillere geldiği günlerde ise, bu bildirimleri resmi tatili izleyen ilk iş gününde de yapabilirsiniz. Bu şekilde yapılan işlemleri Sosyal Güvenlik Kurumu süresi dahilinde vermiş olarak kabul eder.

SGK iş başı yapmayan işçi için E-bildirge talebinde bulunamaz.

Fakat, bu konudan SGK’nın bilgisi olmak zorunda. Yani siz adına işe giriş bildirgesi düzenlediğiniz ama iş başı yapmayan işçi için işe giriş bildirge iptal işlemi yapmazsanız ya işçi için bir günlük sigorta primi ödemelisiniz ya da işe giriş bildirgesini iptal etmelisiniz.

İşe giriş bildirgesi eskiden sadece evrak tarihinde iptal edilebiliyordu

 

Sosyal Güvenlik Kurumu 25.08.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile ;

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
MADDE 3

Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları, bu mükellefiyetlerinin başlangıç tarihi itibarıyla başlar ve vergi mükellefinin işe başlamaya ilişkin yoklama dahil tüm işlemlerinin gerçekleştirildiği veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununca vergi incelemeye yetkili olanlarca düzenlenen raporların ya da vergi mükellefiyeti tesisi ile ilgili mahkeme kararının uygulanmak üzere ilgili vergi dairesine gönderildiği tarihten itibaren iki ayı geçmemek üzere, vergi mükellefiyeti işlemlerinin tekemmül ettirildiği tarihten (vergi mükellefiyeti işlemlerinin tamamlanması akabinde, vergi dairesince bilgisayar sistemine girildiği tarih) itibaren vergi dairelerince,”

“(7) Bu madde kapsamında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler e-sigorta yoluyla yaptıkları bildirimleri bildirgede belirtilen işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü saat 23.59’a kadar e-sigorta yoluyla iptal edebilir.”  

Sonuç olarak; İşe girişini yapmış olduğunuz personel iş başı yapmadığı taktirde, bildirgelerde belirtilen işe giriş tarihini takip eden günü 23:59’a kadar iptal işlemi yapabilirsiniz.

Sigortası başlatılan işçi işe gelmezse ne olacak?

 

İşe giriş bildirgesi iptal işlemi nasıl yapılır?

Cevap