Sigortalı işten ayrılış bildirgesi nedir?

Sigortalı işten ayrılış bildirgesi nedir? SGK işten çıkış bildirgesi nedir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, işten ayrılan her bir sigortalı için sigortalı işten ayrılış bildirgesi düzenlenmesi ve bu bildirgelerin SGK’ya internet kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir.

Sigortalıların hizmet akdinin sona ermesi (işten ayrılmaları) halinde, bu durumun, sigortalının işten ayrıldığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir.

10 günlük sürenin ne zaman sona erdiğinin belirlenmesi sırasında, süre, sigortalının işten ayrıldığı tarihi takip eden günden itibaren başlatılmaktadır.

Örnek vermek gerekirse;

23.05.2016 günü iş akdi feshedilecek olan sigortalı için, işveren Sosyal Güvenlik Kurumu’na sigortalı işten çıkış bildirgesini 02.06.2016 gününe kadar iletmek ile yükümlüdür.

İşverenler, sigortalı işten ayrılış bildirgelerini Sosyal Güvenlik Kurumu’na e-Sigorta kanalıyla, elektronik ortamda göndermekle zorunlu tutulmuşlardır. Bu nedenle işten ayrılış bildirgeleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na yasal süresi içinde elden verildiği veya posta kanalıyla gönderildiği durumlarda dahi, idari para cezası uygulanmaktadır.

Sigortalı işten ayrılış bildirgeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait web sitesinden (sgk.gov.tr adresinden)

  • E-SGK
  • Sigortalı işe giriş ve işten çıkış bildirgesi,

Bölümünü kullanarak gönderebilirler.

İşten ayrılış bildirgesinin düzenlenmesi sırasında sigortalının,

1- Mesleği

2- Son iki aya ilişkin prim ödeme gün sayısı ve kazanç tutarı

3-İşten ayrılış nedeni

4-Adres bilgileri

sisteme girilmektedir.

İşten çıkış bildirgesi nasıl düzenlenir?

İşten çıkış bildirgesinde iptal işlemi nasıl yapılır?

İşten çıkış nedenini belirtirken dikkat edin

İşten çıkış bildirgesi düzenlerken işverenlerin en fazla dikkat etmesi gereken husus, sigortalının hizmet akdinin hangi nedenden ötürü sonlandırıldığıdır.

Sosyal Güvenlik Kurulu işten çıkış maddeleri aşağıdaki gibidir.

SGK işten çıkış maddeleri

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi

3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)

4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi

5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi

8- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle

9- Malulen emeklilik nedeniyle

10- Ölüm

11- İş kazası sonucu ölüm

12- Askerlik

13- Kadın işçinin evlenmesi

14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması

15- Toplu işçi çıkarma

16- Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli

17- İşyerinin kapanması

18- İşin sona ermesi

19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

20- Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

21- Statü değişikliği

22- Diğer nedenler

23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih

24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih

25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

26- Disiplin kurulu kararı ile fesih

27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih

28- İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih

29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

30- Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih

32- 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih

33- Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi

34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

36- OHAL/KHK

İşten çıkış bildirgesi nasıl düzenlenir?

İşten çıkış bildirgesinde düzeltme işlemi nasıl yapılır?

Sigortalı işten çıkış bildirgesi bildirim süreleri ne kadardır?

Sigortalı işten ayrılış bildirgesi nedir?
round black.svg?mailpoet version=3.74 - Sigortalı işten ayrılış bildirgesi nedir?
mailbox@3x - Sigortalı işten ayrılış bildirgesi nedir?

Hey merhaba 1f44b - Sigortalı işten ayrılış bildirgesi nedir?

Her hafta, gelen kutunuza harika içerikler almak için kaydolun.

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.

Cevap yok

Cevap